Servicevoorwaarden

Voor het laatst bijgewerkt: 15 november 2023

Opmerking over vertaalde versie:

Om het u gemakkelijk te maken kan Talent.com vertaalde versies van het volgende document beschikbaar stellen. In het geval dat een dergelijke vertaalde versie in strijd is met de Engelse versie, is de Engelse versie van het document op https://ca.talent.com van toepassing.

OVER ONZE SERVICEVOORWAARDEN

Welkom op de website en online diensten van Talent.com (“Talent.com”, “wij”, “ons” of “onze”).

Dit zijn de Servicevoorwaarden (de "Servicevoorwaarden") waaronder wij onze websites, onze mobiele applicaties en onze andere online producten en diensten (samen onze "website” of "diensten”) voor u beschikbaar stellen. Deze Servicevoorwaarden omvatten ons Privacybeleid en Cookiebeleid, die hierin door middel van verwijzing zijn opgenomen en deel uitmaken van een bindende overeenkomst tussen u en ons (de "overeenkomst"). Elke keer dat u een van onze diensten gebruikt of opent, doet u dit door deze overeenkomst te accepteren. Als u deze overeenkomst niet accepteert of niet voldoet aan de hierin uiteengezette bepalingen, kunt u onze diensten niet te gebruiken.

We behouden ons het recht voor om deze overeenkomst (inclusief het Privacybeleid en het Cookiebeleid) op elk moment te wijzigen door u op de hoogte te stellen zoals bepaald in deze overeenkomst. Als u na een dergelijke kennisgeving gebruik blijft maken van de diensten, betekent dit dat u akkoord gaat met de herziene overeenkomst. We behouden ons ook het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook, zonder aansprakelijkheid of kennisgeving aan u, alle of een deel van onze diensten te wijzigen of stop te zetten of kosten in rekening te brengen, te wijzigen of kwijt te schelden die nodig zijn om de diensten te gebruiken.

Als u een persoon bent die op zoek is naar werk of informatie over banen, ongeacht of u een geregistreerde gebruiker bent of niet ("werkzoekende"), vormen deze Servicevoorwaarden een overeenkomst tussen u en Talent.com Inc. Als u een individu of juridische persoon die op zoek is naar werkzoekenden of van plan is banen en informatie beschikbaar te stellen aan werkzoekenden, namens u als werkgever of namens anderen, met inbegrip van maar niet beperkt tot een bureau ("werkgevers"), vormen deze Servicevoorwaarden een overeenkomst tussen u en de volgende Talent.com-entiteit:

Talent.com Inc., als u zich in Canada bevindt;

Talent.com USA Inc., als u zich in de Verenigde Staten bevindt;

Talent․com France SAS, als u zich in Frankrijk bevindt;

Talent.com Brasil Pesquisa De Empregos LTDA, als u zich in Brazilië bevindt;

Talent.com Jobs Limited, als u zich in het Verenigd Koninkrijk bevindt;

Talent.com Europe Sàrl, als u zich in Zwitserland of elders in de wereld bevindt.

We bieden onze diensten aan werkzoekenden en werkgevers aan (onze "gebruikers", "u", "uw"). Als u gebruik wilt maken van onze diensten in een andere hoedanigheid dan die van werkzoekende of werkgever, moet u een voorafgaande schriftelijke overeenkomst met ons hebben voordat u dit doet.

Als u onze diensten als werkzoekende gebruikt, lees dan zorgvuldig Sectie A – Servicevoorwaarden voor werkzoekende en Sectie C – Servicevoorwaarden voor alle gebruikers. SECTIE A.10 BEVAT EEN VERPLICHTE ARBITRAGEOVEREENKOMST EN AFSTAND VAN GROEPSZAKEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP ALLE CLAIMS DOOR WERKZOEKERS DIE TEGEN TALENT.COM IN DE VERENIGDE STATEN WORDEN INGEDIEND. LEES ZE ZORGVULDIG DOOR.

Als u de diensten als werkgever gebruikt, lees dan zorgvuldig Sectie B – Servicevoorwaarden voor werkgevers en Sectie C – Servicevoorwaarden voor alle gebruikers.

A. SERVICEVOORWAARDEN VOOR WERKZOEKENDEN

Talent.com geeft werkzoekenden de mogelijkheid om vacatures in haar database te doorzoeken met behulp van haar vacaturezoekmachine ("Vacatures zoeken"), om informatie over vacatures te ontvangen via e-mails of elektronische berichten wanneer hij of zij zich abonneert op haar vacaturemeldingsdienst ("vacaturemeldingen") en om werkgerelateerde informatie te vinden, zoals salarisgegevens, inkomstenbelastinggegevens en andere relevante informatie over de arbeidsmarkt met behulp van verschillende hulpmiddelen. Werkzoekenden kunnen ook solliciteren met behulp van onze diensten. Enkele van deze diensten zijn alleen beschikbaar voor geregistreerde gebruikers en andere zijn beschikbaar voor alle gebruikers, ongeacht of ze een Talent.com-profielaccount hebben of niet.

1. Een profielaccount voor een werkzoekende maken

Talent.com biedt meerdere methoden om een ​​Talent-profielaccount aan te maken en een geregistreerde gebruiker van onze diensten te worden ("profielaccount").

Er wordt automatisch een profielaccount voor u aangemaakt wanneer u zich aanmeldt voor onze vacaturemeldingsdienst of wanneer u solliciteert op een baan via onze website. Als u niet langer een actief profielaccount bij ons wilt hebben, kunt u uw account verwijderen in uw instellingen.

U kunt handmatig een profielaccount aanmaken door uw voornaam, achternaam en een geldig e-mailadres op te geven. Het e-mailadres dat u gebruikt, moet een e-mailadres zijn waarop we u kunnen bereiken. In het geval dat we niet met u kunnen corresponderen via dit e-mailadres, kan uw ingediende inhoud worden afgewezen en kan uw account worden uitgeschakeld. Om uw registratie te voltooien, moet u mogelijk een eenmalige 6-cijferige code invoeren die is verzonden via het e-mailadres dat u hebt opgegeven en/of een wachtwoord. Zodra uw account is aangemaakt, krijgt u toegang tot uw profiel en andere privégedeelten van uw account. We zullen uw account bijwerken met vacatures waarop u hebt gesolliciteerd of die u als favoriet heeft aangemerkt.

U kunt mogelijk ook een profielaccount aanmaken en vervolgens toegang krijgen tot een dergelijk account via websites van derden, waaronder maar niet beperkt tot LinkedIn of Google ("Sociale media"). Als u uw profielaccount aanmaakt en opent met behulp van een sociale media-account, stemt u ermee in dat we alle informatie, gegevens, tekst, berichten, tags en/of ander materiaal dat is opgeslagen en toegankelijk gemaakt in uw account bij dergelijke sociale media kunnen openen, beschikbaar stellen en opslaan (indien van toepassing), zodat deze beschikbaar is op en via Talent.com via uw profielaccount.

Afhankelijk van de accountprivacy-instellingen die u hebt ingesteld met een dergelijke sociale media-account die u gebruikt om toegang te krijgen tot uw profielaccount, kan persoonlijk identificeerbare informatie die u op die site plaatst worden weergegeven op Talent.com, zoals naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer of locatie. Houd er rekening mee dat uw relatie met uw sociale media uitsluitend wordt beheerst door uw overeenkomst met dergelijke sociale media. Wij wijzen elke aansprakelijkheid voor persoonlijk identificeerbare informatie af die door een sociale mediasite aan ons kan worden verstrekt in strijd met de algemene voorwaarden van de sociale media, van de privacy-instellingen die u hebt ingesteld bij die sociale media of van de wetten die van toepassing zijn op die sociale media.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw profielaccount. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u vermoedt dat uw account of wachtwoord door onbevoegden wordt gebruikt. U bent als enige verantwoordelijk voor elk gebruik van uw profielaccount.

2. Op zoek naar een baan

Het hulpmiddel Talent.com Job Search, dat gratis is voor werkzoekenden die op zoek zijn naar vacatures ("vacatures"), biedt de mogelijkheid om door een database met vacatures te zoeken met behulp van trefwoorden, zowel als geregistreerde als als niet-geregistreerde gebruiker. Deze vacatures worden op onze website beschikbaar gesteld door werkgevers die onze diensten gebruiken of kunnen automatisch door ons worden geïndexeerd vanuit externe bronnen van derden en kunnen links naar websites van derden bevatten. Talent.com is niet verplicht om vacatures in haar zoekresultaten of andere vermeldingen op te nemen en kan vacatures om welke reden dan ook uitsluiten of verwijderen van de website.

Vacatures zijn gebruikersinhoud, wat betekent dat ze zijn gemaakt en aangeboden door derden en niet door Talent.com. Talent.com oefent geen controle uit over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor gebruikersinhoud in het algemeen en vacatures in het bijzonder. Lees Sectie C.3 van onze Servicevoorwaarden over gebruikersinhoud door voor meer informatie.

Aangezien Talent.com niet verplicht is om vacatures te screenen of om de identiteit van de werkgever die dergelijke vacatures plaatst te verifiëren, waarschuwen we werkzoekenden om de geldigheid van een vacature te verifiëren voordat ze actie ondernemen met betrekking tot hun huidige werksituatie.

3. Solliciteren

Wanneer u solliciteert op een vacature (“sollicitatie”), kunt u dit doen als een geregistreerde gebruiker via uw profielaccount, of als een niet-geregistreerde gebruiker. In de vacature zal u gevraagd worden om rechtstreeks op onze website te solliciteren ("Solliciteren op Talent.com") of u wordt doorverwezen om te solliciteren op de site van de externe werkgever ("Solliciteren op bedrijfswebsite").

Zodra u een sollicitatie indient, ongeacht of u dit doet via solliciteren op Talent.com of solliciteren op de website van het bedrijf, worden uw cv en andere sollicitatiegegevens die u besluit in te dienen, gedeeld met de werkgever en/of entiteit die de vacature heeft geplaatst, zolang aan alle door die entiteit geselecteerde parameters wordt voldaan, indien van toepassing. U moet er daarom voor zorgen dat de informatie die u verstrekt volledig en nauwkeurig is en alleen informatie bevat die u graag wilt delen. De houders van een werkgeversaccount die uw sollicitatie ontvangen stemmen ermee in zich te houden aan hun verplichtingen onder deze Servicevoorwaarden en toepasselijke wetten, waaronder wetten inzake gegevensprivacy, en mogen de informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan personeelswerving. Zodra een sollicitatie is ingediend, kan Talent.com echter niet garanderen dat uw sollicitatie vertrouwelijk zal worden behandeld of correct zal worden beveiligd door de toepasselijke ontvanger, noch dat de sollicitatie zal worden ontvangen, beoordeeld of beantwoord door de werkgever.

Wanneer u solliciteert met de functie Solliciteren op de website van het bedrijf, verlaat u onze website en gaat u naar een website van derden. Talent.com heeft geen controle over enige voorwaarden die derden kunnen opleggen aan dergelijke websites van derden en Talent.com is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke inhoud van derden of voor de beschikbaarheid van, of het materiaal op of via enige externe websites. Uw gebruik van al dergelijke externe websites is op eigen risico. Wanneer u een overeenkomst aangaat met dergelijke partijen, geeft u hen uw gegevens en uw rechten, en hun verplichtingen worden bepaald door hun Privacybeleid en Servicevoorwaarden. U krijgt op de site een melding dat deze sites en diensten van derden zijn en niet Talent.com.

Wanneer u solliciteert via Solliciteren op Talent.com, verzamelen en verwerken wij uw sollicitatiegegevens, die persoonsgegevens kunnen bevatten. Om te zien hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens wanneer u solliciteert via Solliciteren op Talent.com, nodigen wij u uit om ons Privacybeleid te lezen.

Talent.com kan uw sollicitatiemateriaal en locatie gebruiken om u informatie en vacaturemeldingen te sturen en te tonen over vacatures die voor u interessant kunnen zijn.

4. Abonneren op vacaturemeldingen

We bieden onze gebruikers een vacaturemeldingsdienst waar ze vacatures kunnen ontvangen die voor hen interessant kunnen zijn op basis van hun profiel, zoekactiviteit, opgeslagen vacatures en toegepaste vacatures. Onze vacaturemeldingsdienst is toegankelijk via e-mail en, in bepaalde landen, via tekstberichten (sms) en WhatsApp.

Naast het handmatig abonneren op onze vacaturemeldingsdienst, hetzij rechtstreeks op onze website of via de websites van onze partners, kunt u, als u solliciteert en/of een profielaccount aanmaakt, ermee instemmen vacaturemeldingen per e-mail te ontvangen die mogelijk interessant zijn voor u. U kunt het type vacaturemeldingen dat u wilt ontvangen bewerken of wijzigen door naar het tabblad vacaturemeldingen in uw profielaccount te gaan. U kunt zich afmelden voor vacaturemeldingen door (a) te klikken op de uitschrijflink in uw email met vacaturemeldingen, (b) door u af te melden voor vacaturemeldingen in uw profielaccount onder "Mijn meldingen", (c) door contact op te nemen met onze klantenservice via [email protected] of (d) door uw profielaccount te sluiten. Als u zich hebt aangemeld voor de SMS- of WhatsApp vacaturemeldingsdienst, kunt u zich ook afmelden door de instructies in Sectie A.5 van onze Servicevoorwaarden te volgen. Hou er rekening mee dat, hoewel u zich kunt afmelden voor vacaturemeldings- en marketingberichten, u zich niet kunt afmelden voor servicegerelateerde e-mailcommunicatie, inclusief die met betrekking tot beveiliging, juridische kennisgevingen, uw account of uw gebruik van onze diensten, tenzij u uw account deactiveert en het gebruik van onze diensten stopt.

5. Specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op vacaturemeldingen via SMS of WhatsApp

Afhankelijk van het land waar u woont, kan Talent.com haar vacaturemeldingsdienst aanbieden via tekstberichten (sms) en/of WhatsApp. Als u zich abonneert op deze dienst, moet u de eigenaar zijn van de ingevoerde mobiele telefoon of geautoriseerd zijn om deze mobiele telefoon te gebruiken om onze berichten te ontvangen. Het aantal berichten dat u ontvangt, kan variëren, afhankelijk van het aantal recente vacatures dat overeenkomt met uw zoekopdracht, de vacatures waarop u hebt gesolliciteerd en of u ons een bericht hebt gestuurd waarin u ons om extra ondersteuning vraagt via sms. Uw provider kan kosten in rekening brengen voor het ontvangen van berichten en kan limieten stellen aan het aantal berichten dat u mag ontvangen, die uitsluitend worden beheerst door de overeenkomst die u met uw provider heeft. Talent.com is niet verantwoordelijk voor niet-bezorgde berichten die voortkomen uit een beperking die is gekoppeld aan het abonnement en de mobiele provider die u hebt. Als u onze vacaturemeldingen via WhatsApp ontvangt, erkent u dat uw relatie met WhatsApp uitsluitend wordt bepaald door uw overeenkomst met WhatsApp. We wijzen elke aansprakelijkheid af voor persoonlijk identificeerbare informatie die mogelijk door WhatsApp aan ons wordt verstrekt in strijd met de privacy-instellingen die u hebt ingesteld bij WhatsApp, hun algemene voorwaarden of de wetten die op hen van toepassing zijn. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden en/of u te abonneren op vacaturemeldingen, stemt u ermee in om terugkerende oproepen en sms'jes te ontvangen door of namens Talent.com en onze gelieerde ondernemingen en marketingpartners voor informatie- en advertentiedoeleinden, inclusief door geautomatiseerde technologie of opgenomen berichten, op nummer(s) die u opgeeft. U begrijpt dat toestemming geen aankoopvoorwaarde is en dat u zich kunt afmelden voor toekomstige communicatie zoals hieronder beschreven.

Als u geen vacaturemeldingen meer wilt ontvangen via sms, kunt u dit doen door de instructies te volgen in Sectie A.4 van onze Servicevoorwaarden of, als u zich in de VS of Canada bevindt, kunt u stoppen met het ontvangen van vacaturemeldingen via sms door STOP te sms'en naar +1 (844) 794-9497 via uw mobiele apparaat of, als u zich in het VK bevindt, door te klikken op de uitschrijflink die u via uw mobiele apparaat van Talent.com hebt ontvangen. Als u geen vacaturemeldingen meer wilt ontvangen via WhatsApp, kunt u uw toestemming ook op elk moment intrekken door via WhatsApp "STOP" te antwoorden.

6. Salarishulpmiddel, belastingcalculator en andere informatie geleverd door Talent.com

Afhankelijk van het land waar u woont, kan Talent.com u voorzien van verschillende hulpmiddelen die u toegang geven tot salarisgegevens ("salarishulpmiddel"), inkomstenbelastinggegevens ("belastingcalculator") en andere informatie over carrière en arbeidsmarkt ("Talentpedia ”). Ons Salarishulpmiddel, onze belastingcalculator en Talentpedia zijn afhankelijk van gegevens die door derden aan Talent.com zijn verstrekt en dergelijke gegevens zijn mogelijk niet nauwkeurig of betrouwbaar en worden alleen ter informatie verstrekt. Ons Salarishulpmiddel maakt bijvoorbeeld gebruik van schattingen van salariscijfers op basis van meerdere gegevens van derden. Deze cijfers worden alleen aan gebruikers gegeven voor algemene vergelijkingsdoeleinden. Het werkelijke salaris kan per rechtsgebied en werkgever verschillen en u dient de werkgever te raadplegen voor de werkelijke salariscijfers met betrekking tot een specifieke vacature. Ook wordt belastinggerelateerde informatie die via onze belastingcalculator wordt verstrekt gebaseerd op meerdere inzendingen van derden. U begrijpt dat Talent.com geen fiscaal advies, suggesties of best practices geeft door uw gebruik van deze diensten. U dient een belastingdeskundige te raadplegen voordat u een carrièrebeslissing neemt op basis van de informatie die wij beschikbaar stellen via onze belastingcalculator. Elk gebruik van of vertrouwen op ons salarishulpmiddel, belastingcalculator en Talentpedia is op eigen risico.

Zonder de algemeenheid van het voorgaande of de bepalingen van Sectie C.13 van onze Servicevoorwaarden te beperken: (I) SALARISHULPMIDDEL, BELASTINGCALCULATOR EN TALENTPEDIA WORDEN GELEVERD OP BESTAANDE BASIS OF ZOALS BESCHIKBAAR; (II) ELK GEBRUIK VAN OF VERTROUWEN OP ENIG ONDERDEEL VAN HET SALARISHULPMIDDEL, DE BELASTINGCALCULATOR EN TALENTPEDIA IS OP EIGEN RISICO. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ EN ALLE DERDE AANBIEDERS VAN GEGEVENS DIE WORDEN GEBRUIKT DOOR ONS SALARISHULPMIDDEL, ONZE BELASTINGCALCULATOR EN TALENTPEDIA HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DEZE GEGEVENS EN DIENSTEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT , ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, CORRECTHEID, KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN (III) NOCH WIJ NOCH ENIGE DERDE AANBIEDER VAN DEZE GEGEVENS EN DIENSTEN ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES, KOSTEN OF SCHADE DIE WORDEN GELEDEN OF ONDERVONDEN DOOR GEBRUIK DOOR U VAN HET SALARISHULPMIDDEL, DE BELASTINGCALCULATOR EN TALENTPEDIA.

7. Toepasselijk recht

Als u een contract aangaat met Talent.com als werkzoekende, tenzij anders vereist door de wet, zullen deze overeenkomst en alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst of op enigerlei wijze verband houden met onze diensten of onze relatie ("geschillen") worden beheerst door en volgens de wetten van de provincie Québec en de wetten van Canada die daarin van toepassing zijn, zonder uitvoering te geven aan conflicterende rechtsbeginselen daarvan.

8. Geschillenbeslechting

Tenzij anders vereist door de wet of tenzij u een werkzoekende bent die zich in de Verenigde Staten bevindt (in welk geval de arbitrageovereenkomst uiteengezet in Sectie A.10 van deze overeenkomst van toepassing is), zullen alle juridische acties, rechtszaken of andere juridische procedures met betrekking tot een dergelijk geschil alleen worden voorgelegd aan rechtbanken in de provincie Québec, Canada, en u stemt hierbij in met de exclusieve persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken in de provincie Québec, Canada. U doet hierbij ook afstand van enig recht op een juryrechtspraak in verband met enige actie of rechtszaak die op enigerlei wijze voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van onze diensten of deze Servicevoorwaarden.

9. Vrijstelling van groepsvorderingen

Door gebruik te maken van onze diensten en in ruil voor de diensten die worden aangeboden door Talent.com, erkent u dat we u de diensten alleen kunnen aanbieden onder de voorwaarden zoals hierin weergegeven. Als gedeeltelijke tegenprestatie voor uw gebruik van onze diensten, stemt u ermee in om Talent.com op geen enkele manier aan te klagen als groepseiser of groepsvertegenwoordiger, als groepslid toe te treden of op enigerlei wijze als tegenpartij deel te nemen aan een groepsgeding tegen Talent.com met betrekking tot uw gebruik van onze diensten waar toegestaan. Bovendien erkent u als werkzoekende dat uw gebruik van onze gratis diensten op onze Website niet is gekocht. Uw aanvaarding van deze overeenkomst, inclusief deze vrijwaring van groepsvorderingen, is een essentieel onderdeel van deze overeenkomst waardoor u gratis gebruik kunt maken van onze diensten. Als u niet akkoord gaat met een deel van deze voorwaarden, mag u onze diensten niet blijven gebruiken. Niets in deze paragraaf beperkt echter uw rechten om als individuele eiser een rechtszaak aan te spannen, onder voorbehoud van artikelen A.8 en A.10 van deze overeenkomst.

10. Arbitrageovereenkomst

Deze Sectie A.10, waarnaar wordt verwezen als de "Arbitrageovereenkomst", is alleen van toepassing als u een inwoner van de Verenigde Staten bent op het moment dat u gebonden werd aan de overeenkomst of daarna. Tenzij u zich afmeldt volgens de onderstaande opt-outprocedures, komen u en Talent.com overeen dat, voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, elk geschil, naar keuze van een van de partijen, zal worden opgelost door arbitrage, inclusief elk geschil over arbitrage, zoals reikwijdte en afdwingbaarheid. Het recht en de verplichting om te bemiddelen onder deze Sectie strekt zich uit tot alle geschillen, inclusief die tegen of waarbij derden betrokken zijn, zoals Talent.com of de aan haar gelieerde ondernemingen, directeuren, werknemers, agenten, aandeelhouders, leden, partners, dochterondernemingen, joint ventures of aannemers.

Een partij die van plan is arbitrage aan te vragen, moet eerst een schriftelijke kennisgeving van het geschil naar de andere partij sturen ("kennisgeving"), per aangetekende eerste klas post of koerier (handtekening vereist) of per elektronische post met retour- en afleveringsbewijzen vereist voor beide methoden. Het adres van Talent.com voor kennisgeving is: Talent.com Inc., 5800 St-Denis Street, Suite 604, Montreal, Québec, Canada, H2S 3L5, ter attentie van: Juridische afdeling.

De kennisgeving moet (a) de aard en basis van de claim of het geschil beschrijven; en (b) de gevraagde specifieke hulp uiteenzetten. We stemmen ermee in om te goeder trouw inspanningen te leveren om de claim rechtstreeks op te lossen, maar als we binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving geen overeenstemming bereiken, kunnen u of Talent.com een ​​arbitrageprocedure starten. Tijdens de arbitrage zal het bedrag van een door u of Talent.com gedaan schikkingsvoorstel pas aan de arbiter worden bekendgemaakt nadat de arbiter een definitieve beslissing heeft genomen en, indien van toepassing, heeft toegekend.

Behalve zoals hierin uitdrukkelijk bepaald, zal elke arbitrage worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke regels van de American Arbitration Association ("AAA"), of een ander orgaan voor alternatieve geschillenbeslechting en arbitrageregels die onderling kunnen worden overeengekomen door u en Talent.com (het "Arbitragereglement"). Uw arbitragekosten en uw aandeel in de vergoeding van de arbiter worden beheerst door dergelijke regels. Indien de AAA niet beschikbaar is, niet in staat is of niet bereid is om de arbitrage van een vordering onder de arbitrageovereenkomst zoals geschreven te accepteren en te beheren, zullen de partijen een vervangende arbitrage-organisatie overeenkomen, zoals JAMS, die de arbitragebepalingen zoals geschreven zal handhaven. De partijen zullen één arbiter kiezen, maar in het geval dat de partijen het niet eens kunnen worden, zal de arbiter worden benoemd overeenkomstig het arbitragereglement. De arbiter is een praktiserend advocaat met aanzienlijke expertise in het voeren van procedures en/of het leiden van zaken die betrekking hebben op de materiële rechtsgebieden bij het geschil. De arbitrage zal worden afgerond binnen drie maanden na de datum van benoeming van de arbiter. Meer informatie over arbitrage, inclusief de arbitrageregels, is beschikbaar op www.adr.org of door te bellen naar 1-800-778-7879.

Tenzij anders bepaald door de toepasselijke arbitrageregels, zullen arbitragehoorzittingen plaatsvinden op een nader overeen te komen locatie, op voorwaarde dat, bij een claim van $ 10.000 of minder inclusief mogelijk terugvorderbare advocatenhonoraria, u kunt kiezen of de arbitrage zal worden uitgevoerd (a) uitsluitend op basis van aan de arbiter voorgelegde documenten; of (b) via een telefonische hoorzitting zonder verschijning. De arbiter moet de toepasselijke wetgeving volgen en elke toekenning kan worden aangevochten als de arbiter dit niet doet. Tenzij anders bepaald in deze overeenkomst, kunnen u en Talent.com voor de rechtbank procederen om arbitrage af te dwingen, de procedure te schorsen in afwachting van arbitrage, of om de toekenning van de arbiter te bevestigen, te wijzigen, te annuleren of er een oordeel over te vellen. Alle aspecten van de arbitrageprocedure, en elke uitspraak, beslissing of toekenning door de arbiter, zullen strikt vertrouwelijk zijn in het belang van alle partijen.

U EN TALENT.COM GAAN ERMEE AKKOORD DAT CLAIMS ALLEEN IN EEN INDIVIDUELE, NIET-GROEPSVORDERING EN NIET-REPRESENTATIEVE HOEDANIGHEID MAG WORDEN INGEDIEND, EN DAT CLAIMS VAN TWEE OF MEER PERSONEN NIET KUNNEN WORDEN SAMENGEVOEGD OF GECONSOLIDEERD ZONDER TOESTEMMING VAN ALLE PARTIJEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, DOEN U EN TALENT.COM HIERBIJ AFSTAND VAN HUN GRONDWETELIJKE EN WETTELIJKE RECHTEN OM NAAR DE RECHTBANK TE GAAN EN EEN PROCES VOOR EEN JURY TE HEBBEN, ZELFS VOOR GESCHILLEN DIE NIET ONDERWORPEN ZIJN AAN ARBITRAGE. U en Talent.com komen overeen dat de volgende geschillen niet onderworpen zijn aan de bovenstaande bepalingen met betrekking tot informele onderhandelingen en bindende arbitrage en in plaats daarvan zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank van de staat waar u zich bevindt: (1) alle geschillen die gericht zijn op het afdwingen of beschermen van, of betreffende de geldigheid van uw intellectuele eigendomsrechten of die van Talent.com; (2) enig geschil met betrekking tot of voortvloeiend uit beschuldigingen van diefstal, piraterij of ongeoorloofd gebruik door u; en (3) elke claim of elk geschil waarbij toepasselijk recht (zoals bepaald door een bindende rechterlijke beslissing) of de toepasselijke arbitrageregels geen arbitrage toestaan ​​en berechting door een specifieke civiele rechtbank vereisen.

U hebt het recht om u af te melden en niet gebonden te zijn aan de arbitragebepalingen uiteengezet in dit artikel A.10 door een schriftelijke kennisgeving van uw beslissing om u af te melden te sturen naar Talent.com Inc., 5800 St-Denis Street, Suite 604, Montreal, Québec, Canada, H2S 3L5, Let op: Juridische afdeling of aan Talent.com Inc., c/o Kabat Chapman & Ozmer LLP, 171 17th Street NW, Suite 1550, Atlanta GA 30363. De schriftelijke kennisgeving moet bevatten: (1) naam; (2) adres; (3) telefoonnummer; en (4) een duidelijke verklaring dat u zich wilt afmelden voor deze arbitrageovereenkomst. De kennisgeving moet binnen dertig (30) dagen na uw registratie om de diensten te gebruiken of na akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet, naar Talent.com worden gestuurd, anders bent u verplicht om geschillen te beslechten in overeenstemming met de voorwaarden van Sectie A.10. Als u zich afmeldt voor deze arbitragebepalingen, zijn wij er ook niet aan gebonden. Houd er rekening mee dat u gebonden blijft aan alle oudere arbitragebepalingen waarvoor u zich niet hebt teruggetrokken en alle arbitragebepalingen die anders gelden voor de geschillen.

Tenzij niet toegestaan door de toepasselijke wetgeving of de arbitrageregels, kan de overwegend winnende partij in een Geschil tussen de partijen zijn of haar redelijke kosten en honoraria die in verband met een dergelijke zaak zijn gemaakt, inclusief redelijke advocatenhonoraria, verhalen.

Als enige bepaling van deze arbitrageovereenkomst niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal de niet-afdwingbare bepaling worden verbroken en zullen de resterende arbitragevoorwaarden worden afgedwongen, behalve indien de afstandsverklaring voor collectieve vorderingen hierboven niet-afdwingbaar wordt bevonden, in welk geval de gehele arbitrageovereenkomst nietig is, met uitzondering van de bepaling van de afstand van de jury.

B. AANVULLENDE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP WERKGEVERS

Talent.com biedt werkgevers de mogelijkheid om de efficiëntie van hun wervingscampagnes te beheren en te maximaliseren door hen in staat te stellen (i) vacatures te plaatsen en/of te verspreiden (ii) de parameters van wervingscampagnes te beheren en hun efficiëntie te analyseren via ons werkgeversdashboard en (iii) sollicitaties ontvangen, bekijken en beheren. Als werkgever kunt u onze diensten gebruiken namens u als directe werkgever of namens anderen, inclusief maar niet beperkt tot een bureau.

1. Een werkgeversaccount aanmaken

Om toegang te krijgen tot sommige van onze online diensten die beschikbaar zijn voor werkgevers, waaronder onze tool om uw vacatures direct op onze website te maken en te plaatsen en ons online dashboard om uw wervingscampagnes te beheren, moet u een werkgeversaccount ("werkgeversaccount") aanmaken waar u uw naam, uw achternaam, een geldig e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, postadres, aantal werknemers en een wachtwoord op moet geven. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw accountgegevens. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u vermoedt dat er ongeautoriseerd gebruik wordt gemaakt van uw werkgeversaccount of toegang tot uw wachtwoord.

Als werkgever is uw account voor zakelijk gebruik en niet voor persoonlijk gebruik. U bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten, handelingen of nalatigheden van een persoon of entiteit die toegang heeft tot of gebruik maakt van uw account (uw "geautoriseerde gebruikers"). U kunt gebruikersmachtigingen op elk moment wijzigen in uw instellingen. Bovendien gaat u ermee akkoord dat: (i) u geen inloggegevens en accountgegevens deelt met derden; (ii) u de toegang tot uw account of de diensten niet verkoopt of in sublicentie geeft; (iii) u geen betaling zult vragen of ontvangen, in contanten of in natura, van een persoon of entiteit voor het gebruik van of toegang tot een deel van de diensten; (iv) u ervoor zorgt dat geautoriseerde gebruikers deze overeenkomst en alle andere Servicevoorwaarden of andere overeenkomsten die u met Talent.com heeft, naleven; (v) u Talent.com onmiddellijk op de hoogte zult stellen van elke vermoedelijke of vermeende schending van deze overeenkomst en met Talent.com samenwerkt aan ieder onderzoek. U stemt er verder mee in om Talent.com schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle aantijgingen, claims, juridische acties, rechtszaken, eisen, schade, aansprakelijkheden, verplichtingen, verliezen, schikkingen, vonnissen, kosten en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot honoraria en kosten van advocaten) die voortvloeien uit de geautoriseerde of ongeautoriseerde toegang tot uw account en alle geautoriseerde of ongeautoriseerde aankopen die onder uw account zijn gedaan.

2. Vacatures plaatsen en verspreiden

Talent.com zal uw vacatures en andere wervingsgerelateerde gegevens of informatie die u of uw geautoriseerde gebruikers aan ons verstrekken, plaatsen en verspreiden via onze distributiekanalen, inclusief op onze website en mobiele applicaties, via onze vacaturemeldingsdienst voor werkzoekenden en via ons netwerk van externe uitgeverspartners (onze "distributiekanalen"). Naast uw vacatures kunt u andere wervingsgerelateerde gegevens of informatie verstrekken, inclusief maar niet beperkt tot screeningsvereisten, screeningvragen, screeningscriteria, bedrijfsinformatie, links, logo's en handelsmerken en alle andere gegevens en informatie die door u en uw geautoriseerde gebruikers aan de dienst zijn verstrekt (de "gebruikersinhoud van de werkgever"). Uw gebruikersinhoud werkgever kan aan Talent.com worden verstrekt voor plaatsing en distributie op onze distributiekanalen, hetzij met behulp van onze vacaturediensten, hetzij via andere overdrachtsmethoden, zoals overeengekomen met Talent.com, inclusief XML-feed, API of door Talent.com toe te staan om de gebruikersinhoud te indexeren die aanwezig is op een andere website of dienst die u bezit of beheert om dergelijke gebruikersinhoud op te halen voor gebruik op de diensten. Als u de API van Talent.com gebruikt stemt u ermee in te voldoen aan onze API-documentatie.

Door vacatures in te dienen bij Talent.com, inclusief het gebruik van een betaalde functie van onze diensten, gaat u ermee akkoord dat Talent.com niet verplicht is uw vacatures of andere gebruikersinhoud van werkgevers te accepteren, te publiceren of te verspreiden, ook als deze niet voldoen aan de bepalingen in deze overeenkomst. Talent.com kan naar eigen goeddunken eisen dat gebruikersinhoud van werkgevers en/of werkgevers worden geverifieerd om fraude of misbruik van onze diensten te voorkomen, om onze diensten te verbeteren of om enige andere reden.

U stemt ermee in dat Talent.com geheel zelfstandig mag bepalen welke vacatures naar welke Distributiekanalen worden verspreid. U erkent en accepteert echter dat wij geen controle hebben over de distributiekanalen of communicatienetwerken en dat wij daarom geen garantie geven dat uw vacatures worden geaccepteerd door een entiteit in de distributiekanalen of worden ontvangen, gelezen en/of beantwoord door een werkzoekende. U accepteert dat entiteiten in de distributiekanalen niet verplicht zijn om een ​​vacature te gebruiken of weer te geven en een vacature om welke reden dan ook of zonder reden kunnen afwijzen. U stemt ermee in dat Talent.com niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij als uw vacature wordt afgewezen of niet wordt geplaatst, en dat u geen recht heeft op enige restitutie voor vacatures die niet zijn geplaatst of verspreid. Door een vacature in te dienen, geeft u ons toestemming om die Vacature en alle andere werkgeversgebruikersinhoud in de distributiekanalen te verspreiden.

Talent.com garandeert geen reacties of een specifiek aantal reacties op uw vacature, noch garandeert het een specifiek aantal weergaven, klikken of sollicitaties, of dat reacties op uw vacature afkomstig zullen zijn van personen die geschikt zijn voor de vacature die u geadverteerd. We verifiëren de identiteit van werkzoekenden die reageren op uw vacature niet en geven dus geen garantie met betrekking tot de kwaliteit van de kandidaten die u ontvangt als gevolg van uw vacature. U bent als enige verantwoordelijk voor het voeren van sollicitatiegesprekken, het uitvoeren van achtergrond- en referentiechecks, het verifiëren van de door werkzoekenden verstrekte informatie en het selecteren van een geschikte kandidaat. Talent.com aanvaardt ook geen verantwoordelijkheid voor de communicatie tussen u en een werkzoekende.

3. Regels voor het plaatsen van vacatures

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de gebruikersinhoud van de werkgever die u aan Talent.com verstrekt voor plaatsing en distributie, ongeacht of u dergelijke inhoud namens uzelf of namens een derde partij verstrekt.

Bovendien gaat u door gebruik te maken van onze diensten akkoord met de volgende regels voor het plaatsen van vacatures, die gebruikersinhoud van werkgevers met een van de volgende eigenschappen verbieden:

 • Bevat of linkt naar inhoud die niet voldoet aan de toepasselijke wetten of voorschriften van de staat en het land waar de functie moet worden uitgevoerd, inclusief wetten met betrekking tot arbeid en tewerkstelling, gelijke kansen op werk en geschiktheidsvereisten voor werk, gegevensprivacy, gegevenstoegang en gebruik en intellectueel eigendom; 
 • Omvat geen salarisgegevens of informatie over arbeidsvoorwaarden zoals vereist door toepasselijke wet- of regelgeving op het gebied van loontransparantie; 
 • Verkoop, promotie of advertentie voor producten of diensten; 
 • Vereist dat de sollicitant gevoelige persoonlijke informatie verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot informatie met betrekking tot zijn of haar (a) raciale of etnische afkomst, (b) politieke overtuigingen, (c) religieuze overtuigingen, (d) lidmaatschap van een vakbond, (e) fysieke of geestelijke gezondheid, (f) genetische en biometrische gegevens, (f) seksuele geaardheid en seksleven, (g) leeftijd; 
 • Staatsburgerschap of wettig permanent verblijf in een land vereist, tenzij dat vereist is om te voldoen aan wet- en regelgeving of een federaal, staats- of lokaal overheidscontract; 
 • Vereist dat de aanvrager vertrouwelijke informatie verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot informatie over (a) bankrekening- of creditcardinformatie, (b) online accountinformatie, (c) burgerservicenummers (of gelijkwaardige informatie) of (d) andere informatie die niet noodzakelijk voor de sollicitatie; 
 • Sollicitanten discrimineert op basis van genderidentiteit of -expressie, geslacht, zwangerschap, ras, huidskleur, religie, seksuele geaardheid, leeftijd (behalve zoals voorzien door de wet), burgerlijke staat, politieke overtuiging, taal, etnische of nationale afkomst, sociale toestand, handicap of het gebruik van enig middel om een ​​handicap, locatie of enige andere grond(en) te verzachten die door de toepasselijke wetgeving verboden is, in elk geval zoals bepaald naar goeddunken van Talent.com. 
 • Bevat links naar een site die concurreert met Talent.com, behalve naar een daadwerkelijke vacatureplaatsing; 
 • Bevat valse informatie of werft werknemers door opzettelijk een verkeerde voorstelling van zaken te geven, zoals een verkeerde voorstelling van de arbeidsvoorwaarden, de aanwervende entiteit of de identiteit van de entiteit die de vacature plaatst; 
 • Bevat niet de naam van de werkgever of de geautoriseerde derde partij die namens de werkgever post; 
 • Vereist dat aanvragers betalen om te solliciteren, betalen voor training, betalen voor trainingsmateriaal; 
 • Bevat franchiseprogramma's, tenzij vooraf goedgekeurd door Talent.com; 
 • Omvat piramidespelen, "clublidmaatschap", distributeurschap of multi-level marketing of vereist werving van andere leden, subdistributeurs of subagenten; 
 • Betaalt alleen commissies (behalve wanneer de advertentie duidelijk maakt dat bij de beschikbare baan alleen commissie wordt betaald en duidelijk het product of de dienst beschrijft die de werkzoekende zou verkopen); 
 • Adverteert een regeling die geen echte en actuele vacature is, inclusief maar niet beperkt tot onbetaalde stages of andere onbetaalde rollen, punctuele hulp bij het volbrengen van een taak, casting-oproepen, audities voor modellenwerk of acteren, enquêteverzamelingen, opiniedeelnemers, focusgroepen, sponsoringen/ambassadeurschap van producten of diensten etc.; 
 • Gericht op het verzamelen van kandidatenprofielen zonder de bedoeling een echte en actuele vacature te vervullen; 
 • Met iedere screeningvereiste waarbij een dergelijke screeningvereiste geen daadwerkelijke en wettelijke vereiste is voor de geadverteerde functie; 
 • Bevat logo's of merken, of links naar websites, anders dan die van uzelf of die van een entiteit waarvoor u bevoegd bent om vacatures in te dienen; 
 • Bevat meerdere verschillende vacatures in één vacature; 
 • Bevat generieke, misleidende of bedrieglijke, lasterlijke, obscene, bedreigende of aanstootgevende informatie, zoals bepaald naar goeddunken van Talent.com; 
 • Vereist dat de Werkzoekende solliciteert buiten de Website, tenzij omgeleid vanaf de Talent.com-website. 

U erkent verder dat u verantwoordelijk bent voor het aanbieden van alternatieve screeningmethoden, indien wettelijk vereist. Hoewel Talent.com inspanningen levert om toegankelijke aanbiedingen te ontwerpen en te ontwikkelen, garandeert het niet dat de wijze van levering van deze vacatures, inclusief screeningvragen, in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot de Americans with Disabilities Act en enige gelijkwaardige of vergelijkbare toepasselijke wetgeving.

U stemt ermee in dat Talent.com, naar eigen goeddunken, de advertentie kan verwijderen, publicatie kan voorkomen of enige actie kan ondernemen die wij nodig achten met betrekking tot gebruikersinhoud van werkgevers die naar het uitsluitende oordeel van Talent.com onze Servicevoorwaarden, toepasselijke wetten, regels, voorschriften of voorwaarden van derden zoals wij passend achten schendt of kan schenden. We kunnen uw identiteit of andere informatie over u ook bekendmaken aan derden die beweren dat gebruikersinhoud van werkgevers hun rechten schendt, inclusief hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy. We kunnen ook juridische stappen ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot doorverwijzing naar wetshandhavers, voor elk illegaal of ongeoorloofd gebruik van de website of de diensten. Zonder het voorgaande te beperken, hebben we het recht om volledig samen te werken met wetshandhavingsinstanties of een gerechtelijk bevel dat ons verzoekt of opdraagt ​​de identiteit of andere informatie vrij te geven van iemand die materiaal op of via de website plaatst. 

Er wordt geen vergoeding verleend voor vooruitbetaalde diensten als we besluiten uw werkgever-gebruikersinhoud te verwijderen. We behouden ons het recht voor om uw vacature te wijzigen om de vermelding naar eigen goeddunken te optimaliseren, zonder u hiervan op de hoogte te stellen, inclusief door de functietitel aan te passen en de locatie van de vacature te corrigeren. U stemt ermee in dat we alle acties kunnen ondernemen om spamtoepassingen te identificeren en te verminderen. U begrijpt en stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit de publicatie van vacatures of materiaal waartoe gebruikers toegang hebben via dergelijke vacatures.

4. Sollicitatie

Werkzoekenden die willen solliciteren op uw vacatures, kunnen dit alleen doen door rechtstreeks te solliciteren op onze website ("Solliciteren op Talent.com") of wanneer ze worden doorverwezen om te solliciteren op de website van uw bedrijf ("Solliciteren op de bedrijfssite").

Talent.com kan functies beschikbaar stellen waarmee u sollicitaties kunt volgen en beheren, zoals het bekijken en downloaden van een cv, het rangschikken van kandidaten en het bewaken van het wervingsproces. Talent.com kan werkzoekenden informeren dat u een actie heeft ondernomen met betrekking tot een sollicitatie. U stemt er verder mee in dat Talent.com niet verantwoordelijk is voor het namens u onderhouden of opslaan van dergelijk sollicitatiemateriaal. Talent.com kan ook gegevens en analyses beschikbaar stellen als onderdeel van onze diensten, uitsluitend voor informatieve doeleinden, en wijst elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af voor hun nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid, inclusief maar niet beperkt tot gegevens zoals klikken en conversieratio's.

5. Gegevensbescherming

Door onze diensten als werkgever te gebruiken, stemt u ermee in te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van communicatie, privacy en gegevensbescherming, aangezien deze betrekking hebben op uw activiteiten en de woonplaats van de werkzoekenden die met u communiceren in het kader van onze diensten. Meer in het bijzonder verklaart en stemt u ermee in dat: (i) u de persoonsgegevens van werkzoekenden die zijn opgenomen in een sollicitatie of anderszins door u verkregen of waartoe u toegang hebt verkregen via de diensten (de "gegevens"), zult gebruiken in overeenstemming met toepasselijke communicatie, privacy- en gegevensbeschermingswetten en alleen voor legitieme arbeidsdoeleinden; (ii) u zult dergelijke gegevens niet verder bekendmaken aan een derde partij, tenzij u een geautoriseerde derde partij bent die handelt namens een klant, en u toegang heeft tot de gegevens om namens uw klanten kandidaten te zoeken voor legitieme arbeidsdoeleinden; (iii) u zult passende fysieke, technische en administratieve maatregelen nemen om de gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging, en u zult Talent.com onmiddellijk op de hoogte stellen in het geval van vermoedelijke of daadwerkelijke ongeoorloofde toegang of openbaarmaking van dergelijke gegevens; (iv) u zult de contactgegevens van sollicitaties niet gebruiken om ongevraagde post, e-mails, telefoontjes, sms-berichten of faxen te verzenden met betrekking tot promoties en/of reclame voor uw producten of diensten of die van een derde partij, of om contact op te nemen of werkzoekenden te vinden zoekers voor banenbeurzen en zakelijke kansen; en (vi) u respecteert de privacykeuzes van werkzoekenden.

Voor de doeleinden van deze overeenkomst betekent "persoonsgegevens" alle informatie of stukjes informatie waarmee een persoon direct (bijv. een naam) of indirect (bijv. via gepseudonimiseerde gegevens, zoals een uniek ID-nummer) kan worden geïdentificeerd. Dit betekent dat persoonlijke gegevens zaken omvatten zoals e-mail-/thuisadressen, gebruikersnamen, profielfoto's, persoonlijke voorkeuren, financiële informatie, evenals unieke numerieke identificatiegegevens zoals het IP-adres van een computer.

Talent.com geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot inhoud die wordt geleverd of gegenereerd door derden, inclusief maar niet beperkt tot sollicitaties. U accepteert dat Talent.com fungeert als een passief kanaal voor de ontvangst van sollicitaties en niet verplicht is om dergelijke informatie te screenen, de identiteit te verifiëren van de persoon die solliciteert, of de juistheid van de gegevens of inhoud in de sollicitatie te verifiëren. . We kunnen geen enkele reactie of het specifieke aantal reacties op uw vacatures garanderen, of dat reacties afkomstig zullen zijn van personen die geschikt zijn voor de vacature waarvoor u hebt geadverteerd. Het is uw verantwoordelijkheid om de controles en procedures uit te voeren die nodig zijn om ervoor te zorgen dat personen die reageren op uw vacatures de vereiste kwalificaties hebben om aan uw eisen te voldoen.

Bovendien stemt u ermee in om Talent.com op eigen kosten schadeloos te stellen, te vrijwaren en te verdedigen tegen alle kosten, claims, schade of onkosten opgelopen door Talent.com waarvoor wij aansprakelijk kunnen worden gesteld als gevolg van een tekortkoming van u of uw personeel of agenten om te voldoen aan al uw verplichtingen onder deze sectie en toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming en privacy.

In sommige gevallen kunt u de hulpmiddelen van Talent.com gebruiken om de prestaties van uw vacatures te meten, waaronder bijvoorbeeld de conversiepixels van Talent.com of server-naar-server-integratie. Deze hulpprogramma's worden u aangeboden als dienst en we kunnen ze op elk moment uitschakelen. U bent als enige verantwoordelijk voor uw gebruik van de pixels op uw website en Talent.com wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijk gebruik af en biedt geen garantie met betrekking tot de juiste werking van de pixel, gerapporteerde aantallen of dat het gebruik van de pixels geen problemen zou kunnen geven. U wordt geadviseerd niet op de pixel te vertrouwen. Dergelijke trackingpixels of analyses die daardoor worden gegenereerd, mogen niet worden gebruikt om ons aantal klikken te betwisten of aan te vechten, hetgeen bindend is. U stemt ermee in de informatie die is verzameld met behulp van trackingpixels niet voor andere doeleinden te gebruiken dan voor het meten van de prestaties van uw vacatures. U mag de pixel bijvoorbeeld niet gebruiken om gebruikers te profileren of voor gedragsanalyses. Voor zover u besluit dergelijke pixels te gebruiken, stemt u ermee in te voldoen aan alle toepasselijke wetten, inclusief maar niet beperkt tot privacy- en gegevensbeschermingswetten en onder andere uw privacy- en Cookiebeleid bij te werken om het gebruik van dergelijke pixels en om toestemming te vragen voor het gebruik van de pixel van gebruikers wanneer ze uw website bezoeken. U stemt ermee in Talent.com te verdedigen en te vrijwaren van elke claim die voortvloeit uit uw gebruik van een dergelijke pixel.

6. Partnerplatforms

Als u Talent.com-diensten opent of gebruikt via een platform van derden, zoals, maar niet beperkt tot, platforms van derden die van toepassing zijn op de wederverkopers van Talent.com, partners voor het volgen van sollicitanten, partners voor vacatures of andere strategische partners (elk een "partnerplatform"), begrijpt u en stemt u ermee in dat u alleen vacatures plaatst in verband met het inhuren van werknemers voor uw eigen organisatie, en stemt u ermee in zich te houden aan onze Servicevoorwaarden. Talent.com behoudt zich het recht voor, zoals bepaald naar eigen goeddunken van Talent.com, om uw gebruik, of een deel van uw gebruik, van de Talent.com-diensten via een partnerplatform te weigeren of uit te schakelen als u een vacature plaatst voor het inhuren van een medewerker van een andere organisatie dan de uwe.

7. Betaalde diensten voor werkgevers

TENZIJ ANDERS BEPAALD IN EEN AFZONDERLIJKE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U EN TALENT.COM, ZIJN DE VOLGENDE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP KLANTEN DIE GEBRUIK MAKEN VAN BETAALDE DIENSTEN.

7.1 Betaalde diensten

Als u een betaalde functie van onze diensten gebruikt, gaat u akkoord met de prijs- en betalingsvoorwaarden voor de toepasselijke diensten zoals hieronder uiteengezet en zoals uiteengezet op onze website, en erkent u dat Talent.com deze van tijd tot tijd kan bijwerken en wijzigen.

Talent.com kan u op verschillende manieren kosten in rekening brengen, afhankelijk van de geleverde dienst, inclusief op basis van "klikken", gedefinieerd in deze overeenkomst als een gebruikersactie die resulteert in het tonen van een functiebeschrijving aan de werkzoekende. Dit omvat klikken voor vacatures op onze website en op andere websites in de distributiekanalen. De vaststelling door Talent.com van een dergelijk aantal vertoningen is bindend, zelfs in gevallen waarin dit aantal metingen door een derde partij omvat. Talent.com wijst garantie af met betrekking tot metingen geleverd door externe leveranciers. Talent.com en zijn gelieerde ondernemingen, en haar en hun externe licentiegevers, wijzen alle garanties af met betrekking tot nauwkeurigheid, of de niveaus of timing van kosten per klik, de levering van sollicitaties of het interesseniveau van gebruikers die solliciteren op uw vacatures of deze bekijken. Kliktarieven kunnen variëren op basis van verschillende factoren, waaronder maar niet beperkt tot de huidige vraag en aanbod met betrekking tot advertenties en klikken, de bronnen en het verkeersvolume, het tijdstip van de dag en andere factoren. U erkent dat Talent.com beperkte kennis en controle heeft over hoe klikken op andere websites worden gemeten en gedeeltelijk moet vertrouwen op rapporten die door andere websites worden gegenereerd.

Wanneer we een gratis tegoed verstrekken voor onze vacatures, moet u mogelijk geldige betalings- en factuurgegevens verstrekken. Uw betaalmethode wordt pas gebruikt voor betaling als u uw maximale hoeveelheid gratis tegoed heeft bereikt.

7.2 Creditcard, bankpas en andere betaalmethoden

In het geval dat u voor diensten betaalt met een creditcard of betaalpas, geeft u Talent.com toestemming om geld van uw creditcard of betaalpas (of een andere aanvaardbare betaalmethode die u hebt gekozen uit de aangeboden betaalmethoden) af te schrijven ("betaalmethode"), voor de toepasselijke vergoedingen voor de duur van de toepasselijke termijn van uw geselecteerde betaalde diensten, samen met alle toepasselijke verkoop-, gebruiks-, accijns-, goederen- en dienstenbelasting, verbruiksbelasting of andere soortgelijke belastingen die van toepassing zijn op de diensten. U kunt uw betaalmethode op elk moment wijzigen of updaten in uw instellingen. Alle betalingen per creditcard zijn onderworpen aan de goedkeuring van onze financiële partner. Er kunnen kosten in rekening worden gebracht op het moment van de creditcardverificatie, die automatisch worden terugbetaald door Talent.com zodra de validatie is uitgevoerd.

U verklaart dat u gemachtigd bent om de betaalmethode namens uw bedrijf te gebruiken en u stemt ermee in een elektronische registratie van een ontvangstbewijs te accepteren. U kunt een kopie van uw factuur krijgen via de instellingen van uw Talent-account. Als uw betaalmethode op enig moment de kosten voor verschuldigde vergoedingen niet accepteert, stemt u ermee in dat Talent.com de betaalmethode opnieuw mag gebruiken totdat de kosten zijn geaccepteerd en/of uw toegang tot de toepasselijke diensten kan opschorten of beëindigen, inclusief die waarvan u geen uitstaand saldo hebt en dat u aansprakelijk blijft voor de volledige betaling voor dergelijke diensten, zelfs nadat uw toegang tot de diensten is beëindigd of opgeschort.

Door een betaalmethode te verstrekken, stemt u ermee in dat toepasselijke creditcard-, debetkaart- en factureringsgegevens kunnen worden gedeeld met derden, zoals betalingsverwerkers en kredietbureaus en/of incassobureaus met als doel uw tegoed te controleren, betalingen uit te voeren, betalingen en boetes te innen indien van toepassing, en voor het leveren van de toepasselijke diensten aan u of om onze overeenkomst met u af te dwingen. U stemt ermee in dat Talent.com bijgewerkte betalingsinformatie voor creditcards en betaalkaarten kan verkrijgen via betaalkaartnetwerken, kaartuitgevers of andere externe bronnen. U stemt er verder mee in dat Talent.com de bijgewerkte kaartinformatie mag gebruiken om bedragen die u ons verschuldigd bent in rekening te brengen. We kunnen deze informatie ook delen met wetshandhavingsinstanties en als reactie op dagvaardingen, gerechtelijke bevelen en huiszoekingsbevelen.

7.3 Betalingsvoorwaarden

Als u ervoor kiest om een betaalde dienst te gebruiken waarbij de betaling via de website wordt verwerkt, gaat u ermee akkoord dat uw bij ons geregistreerde betaalmethode automatisch in rekening wordt gebracht in overeenstemming met de factureringscyclus die op de website is bepaald voor de diensten die u hebt afgenomen. Als uw betaalmethode de kosten voor de betaling op de vervaldag niet accepteert, zal Talent.com de volgende dag proberen uw betaalmethode te verwerken totdat de betaling is uitgevoerd.

Als u ervoor kiest om een betaalde dienst te gebruiken waarbij de betaling niet via de website wordt verwerkt, stemt u ermee in om openstaande facturen binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum te betalen.

Achterstallige betalingen kunnen rente opleveren van anderhalf procent per maand (achttien procent per jaar) of het hoogste wettelijk toegestane tarief, indien lager, vanaf de vervaldatum van de betaling tot volledige betaling. U bent verantwoordelijk voor alle redelijke kosten (inclusief juridische kosten en onkosten) die Talent.com maakt bij het innen van achterstallige bedragen.

Bovendien behouden wij ons het recht voor om, als u te laat bent met het betalen van vergoedingen, u ofwel (i) uw toegang tot de toepasselijke diensten onmiddellijk op te schorten of te beëindigen zonder kennisgeving, en in het geval van een dergelijke opschorting of beëindiging blijft u verantwoordelijk voor het volledige bedrag aan vergoedingen dat verschuldigd is voor dergelijke diensten; of (ii) het bedrag afschrijven van uw bij ons geregistreerde creditcard/betaalkaart, naargelang het geval, onder deze of enige andere overeenkomst.

Als u redelijkerwijs een deel van een factuur betwist, moet u het onbetwiste deel van de factuur betalen en een schriftelijke kennisgeving van uw geschil indienen (met voldoende details over de aard van het geschil, het bedrag en de facturen in het geschil en informatie die nodig is om de getroffen dienst(en)) voor het betwiste bedrag te identificeren. Alle geschillen moeten schriftelijk worden ingediend bij Talent.com binnen dertig (30) dagen vanaf de factuurdatum waarover u een geschil heeft. U doet afstand van het recht om kosten te betwisten die niet binnen een dergelijke periode van dertig (30) dagen worden betwist. In het geval dat het geschil tegen u wordt opgelost, betaalt u dergelijke bedragen plus rente tegen het hierboven vermelde tarief.

Onze betaalde diensten kunnen belastbaar zijn, in welk geval Talent.com u, naast onze servicekosten, alle toepasselijke verkoop-, gebruiks-, accijns-, goederen- en dienstenbelasting, verbruiksbelastingen of andere soortgelijke belastingen die van toepassing zijn op de diensten in rekening brengt. De valuta waarin we u factureren en de toepasselijke belastingen die op onze diensten in rekening kunnen worden gebracht, worden bepaald door de Talent.com-entiteit waarmee u een contract sluit en uw land van verblijf.

7.4 Annulering

U kunt uw gebruik van onze diensten op elk moment onderbreken of annuleren door online te gaan en (a) uw vacature of wervingscampagne te onderbreken of te verwijderen of (b) uw account te verwijderen, of door uw Talent.com-accountvertegenwoordiger hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. U begrijpt dat u door onze diensten te pauzeren of te annuleren aansprakelijk blijft voor het betalen van alle vergoedingen aan Talent.com die verschuldigd zijn voor de diensten die zijn geleverd voordat de pauze of annulering van kracht werd. Het pauzeren of annuleren van onze diensten wordt over het algemeen binnen 24 uur van kracht, of een langere vertraging indien anders vermeld in een afzonderlijke overeenkomst tussen u en Talent.com. U erkent dat u na het onderbreken van onze diensten toegang tot uw account blijft houden en onze diensten op elk gewenst moment opnieuw kunt activeren in uw instellingen. U kunt uw account op elk moment verwijderen in uw accountinstellingen. U erkent dat u uw account niet mag verwijderen als u openstaande facturen heeft. Door uw account te verwijderen, worden alle gegevens, inhoud en functies die aan het account zijn gekoppeld, zoals vacatures, verwijderd en hebt u er geen toegang meer toe.

7.5 Geen restitutie

U begrijpt en accepteert dat u, voor zover mogelijk onder de toepasselijke wetgeving, geen restitutie ontvangt van vooruitbetaalde kosten als u een betaalde dienst annuleert, beëindigt of besluit om niet langer gebruik te maken van een betaalde dienst, voordat deze diensten zijn verlopen. In het geval dat Talent.com uw toegang tot de diensten en/of uw account opschort, beperkt, aan voorwaarden verbindt of beëindigt vanwege uw schending van deze overeenkomst of enige andere overeenkomst die u met Talent.com heeft, begrijpt en accepteert u dat u geen restitutie ontvangt voor ongebruikte tijd met betrekking tot vergoedingen die u vooruit hebt betaald voor een product of dienst, en voor zover u de toepasselijke vergoedingen niet heeft betaald, blijft u aansprakelijk voor het betalen van alle vergoedingen aan Talent.com voor het product of de dienst, indien van toepassing.

8. Toepasselijk recht

Als u, tenzij anders vereist door de wet, een contract aangaat met Talent.com als werkgever, zullen deze overeenkomst en elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van onze diensten of deze overeenkomst ("geschil") worden beheerst door de wetten van de provincie Québec en de wetten van Canada die daarin van toepassing zijn, als u zich in Canada bevindt; de wetten van de Federale Republiek Brazilië, als u zich in Brazilië bevindt; de wetten van de staat Illinois als u zich in de Verenigde Staten bevindt; de wetten van de Franse Republiek als u zich in Frankrijk bevindt; de wetten van de Zwitserse Bondsstaat als u zich in Zwitserland bevindt; de wetten van Engeland en Wales als u zich in het Verenigd Koninkrijk of elders in de wereld bevindt, zonder uitvoering te geven aan de conflicterende rechtsbeginselen daarvan.

9. Geschillenbeslechting

Alle acties, rechtszaken of andere juridische procedures met betrekking tot een dergelijk geschil zullen alleen worden ingediend bij rechtbanken in de volgende steden en elke partij stemt hierbij in met de exclusieve persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken: Montreal, provincie Québec, als u zich in Canada bevindt; São Paulo, staat São Paulo, Brazilië als u zich in Brazilië bevindt; Chicago, staat Illinois, VS, als u zich in de Verenigde Staten bevindt; Parijs, Frankrijk, als u zich in Frankrijk bevindt; Lausanne, Zwitserland, als u zich in Zwitserland bevindt; Londen, Engeland, als u zich in het Verenigd Koninkrijk of elders in de wereld bevindt.

U doet hierbij ook afstand van enig recht op een juryrechtspraak in verband met enige actie of rechtszaak die op enigerlei wijze voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van onze diensten of deze Servicevoorwaarden.

10. Vrijstelling van groepsvorderingen

Door onze diensten te gebruiken, erkent u dat Talent.com u deze diensten alleen kan aanbieden onder de voorwaarden zoals hierin weergegeven. Als gedeeltelijke tegenprestatie voor uw gebruik van onze diensten, stemt u ermee in om Talent.com op geen enkele manier aan te klagen als groepseiser of groepsvertegenwoordiger, als groepslid toe te treden of op enigerlei wijze als tegenpartij deel te nemen aan een groepsgeding tegen Talent.com met betrekking tot uw gebruik van onze diensten waar toegestaan. Als u niet akkoord gaat met een deel van deze voorwaarden, mag u onze diensten niet blijven gebruiken. Niets in deze paragraaf beperkt echter uw rechten om als individuele eiser een rechtszaak aan te spannen, inclusief in een rechtbank voor geringe vorderingen, met inachtneming van Sectie B.9 hierboven.

11. Vrijwaring

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in om Talent.com en haar dochterondernemingen, en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, bestuursleden, werknemers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot alle juridische kosten en uitgaven) die voortvloeien uit: (a) uw schending van enige bepaling uit deze overeenkomst; (b) uw gebruik van en toegang tot onze diensten; (c) uw verlies of openbaarmaking van informatie verkregen door het gebruik van onze dienst; (d) uw overtreding van toepasselijke wet- of regelgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot wetten inzake consumentenbescherming, wetten inzake werkgelegenheid, loontransparantie, gelijkheid of discriminatie, wetten inzake gegevensbescherming of privacy en antispam, e-mailmarketing- of telemarketingwetten (inclusief alle e-mails, telefoontjes of sms-berichten die u naar een andere gebruiker verzendt of maakt); (e) uw schending van rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, eigendomsrechten of privacyrechten; (f) elke claim dat uw gebruikersinhoud schade heeft toegebracht aan een derde partij; (g) uw acties als werkgever, inclusief maar niet beperkt tot het wel of niet doen van het volgende: screenen, aannemen, promoveren of degraderen van een werknemer of werkzoekende; of (h) de activiteiten van externe dienstverleners die u inschakelt om u te helpen met activiteiten die verband houden met uw gebruik van onze diensten, zoals, maar niet beperkt tot: het faciliteren van uw sourcingactiviteiten of het volgen van de conversieratio's van werkzoekende tot en met sollicitant; (i) de toegang tot en het gebruik van de diensten door een andere partij met uw account of inloggegevens; en/of (j) uw opzettelijke of opzettelijke wangedrag of nalatigheid. Deze verplichting tot verdediging en vrijwaring zal deze overeenkomst en uw gebruik van de diensten overleven.

C. SERVICEVOORWAARDEN VOOR ALLE GEBRUIKERS

1. Geschiktheid

U kunt alleen akkoord gaan met deze Servicevoorwaarden als u de leeftijd van achttien (18) jaar hebt bereikt of de wettelijke leeftijd in uw rechtsgebied om bindende contracten aan te gaan onder de toepasselijke wetgeving. Als u onder de wettelijke leeftijd bent om contracten te sluiten in uw rechtsgebied, maar mag werken in het rechtsgebied waarin u woont, kunt u nog steeds onze diensten gebruiken, maar uw ouder of voogd moet namens u akkoord gaan met deze Servicevoorwaarden. Ouders en voogden zijn verantwoordelijk voor de handelingen van minderjarige kinderen bij het gebruik van onze diensten. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN WIJ ELKE VERANTWOORDELIJKHEID AF MET BETREKKING TOT ACTIVITEITEN DIE KUNNEN WORDEN UITGEVOERD DOOR MINDERJARIGEN ZONDER TOESTEMMING VAN HUN OUDERS OF WETTELIJKE VOOGD. ALS U EEN OUDER OF WETTELIJKE VOOGD BENT EN U GEEFT UW KIND TOESTEMMING OM ZICH TE REGISTREREN VOOR EEN OF AL ONZE DIENSTEN, GAAT U DAARBIJ AKKOORD MET DE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DERGELIJKE DIENSTEN DOOR UW KIND.

2. Gebruikersaccount en communicatie

Als u een geregistreerde gebruiker van onze diensten bent, stemt u ermee in om tijdens het registratieproces nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken en verantwoordelijk te zijn voor het vertrouwelijk houden van uw aanmeldingsgegevens.

U bent als enige verantwoordelijk voor de activiteit die onder uw account plaatsvindt. U bent verantwoordelijk voor misbruik van wachtwoorden of ongeoorloofde toegang, zelfs als u ons op de hoogte stelt van deze inbreuk op de beveiliging. We behouden ons het recht voor om op elk moment uw account, gebruikersnaam, wachtwoord of andere identificator uit te schakelen of te beëindigen, naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook, inclusief vanwege schending van een bepaling van de Servicevoorwaarden.

Door Talent.com uw e-mailadres te verstrekken, wanneer u zich registreert als gebruiker bij onze diensten of anderszins, stemt u ermee in dat wij uw e-mailadres gebruiken om u servicegerelateerde communicatie te sturen. We kunnen uw e-mailadres ook gebruiken om u andere berichten te sturen, zoals wijzigingen in kenmerken van de dienst en speciale aanbiedingen, voor zover u zich hebt aangemeld om dergelijke berichten te ontvangen of indien anderszins toegestaan door de wetten van het rechtsgebied waar u woont. Als u geen marketingcommunicatie van ons wilt ontvangen, kunt u zich afmelden of uw voorkeuren wijzigen in uw profielaccount als u een werkzoekende bent, of in uw werkgeversaccount als u een werkgever bent, of door de opt-out- en /of afmeldinstructies in het e-mailbericht, of door te vragen om te worden afgemeld door een e-mail te sturen naar onze klantenservice op  [email protected]. Houd er rekening mee dat, hoewel u zich kunt afmelden voor marketingberichten, u zich niet kunt afmelden voor servicegerelateerde communicatie, inclusief die met betrekking tot beveiliging, juridische kennisgevingen, uw account, uw gebruik van onze diensten, facturering en andere transactiedoeleinden, tenzij u uw account deactiveert en stop met het gebruik van onze diensten.

3. Gebruikersinhoud

Met onze diensten kunnen gebruikers door gebruikers gegenereerde inhoud plaatsen, inclusief maar niet beperkt tot vacatures, werkgeversinformatie, afbeeldingen, logo's, handelsmerken, screeningvragen, sollicitatiegegevens van de werkzoekende, cv's, antwoorden op screeningvragen, opmerkingen en ander materiaal ("gebruikersinhoud").

Talent.com treedt op als een passief kanaal voor de distributie, levering en publicatie van gebruikersinhoud, en (a) oefent geen controle uit en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van gebruikersinhoud; (b) geeft geen goedkeuring voor dergelijke gebruikersinhoud, inclusief advertenties en informatie over diensten van derden, vacatures, salarisgerelateerde en andere informatie verstrekt door andere gebruikers; (c) geeft geen garanties over de juistheid, actualiteit, geschiktheid, betrouwbaarheid of kwaliteit van de informatie in dergelijke gebruikersinhoud; en (d) aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor onbedoelde, aanstootgevende, onnauwkeurige, misleidende of onwettige gebruikersinhoud die beschikbaar is gesteld door werkzoekenden, werkgevers en derden. U stemt ermee in dat het vertrouwen op gebruikersinhoud op eigen risico is.

Hoewel Talent.com niet verplicht is om gebruikersinhoud te screenen, kunnen we gebruikersinhoud monitoren en behouden we ons het recht voor om zonder kennisgeving gebruikersinhoud of een deel daarvan te verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken achten dat deze (a) in strijd is met onze Servicevoorwaarden, ( b) in strijd is met wet- of regelgeving, (c) in strijd is met de rechten van derden of (d) aansprakelijkheid creëert voor Talent.com of anderszins een negatieve invloed heeft op Talent.com. U erkent ook dat Talent.com elk gebruikersaccountprofiel dat aan dergelijke gebruikersinhoud is gekoppeld kan opschorten en/of beëindigen.

In overeenstemming met toepasselijke wetten, voorschriften of rechterlijke beslissingen die bedoeld zijn om de aansprakelijkheid van online serviceproviders die toegang bieden tot door gebruikers gegenereerde inhoud uit te sluiten of te beperken, kunnen wij over het algemeen niet aansprakelijk worden gesteld voor claims die voortvloeien uit de gebruikersinhoud die door derden op Talent.com wordt aangeboden. De beslissing van Talent.com om gebruikersinhoud te verwijderen of niet te plaatsen of te verspreiden, staat op zichzelf niet gelijk aan deelname aan het creëren van dergelijke gebruikersinhoud en vormt bijgevolg geen afstand van de immuniteit die wordt geboden door dergelijke toepasselijke wetten, regelgeving of gerechtelijke beslissingen, waaronder artikel 230 van de U.S. Communications Decency Act of andere soortgelijke toepasselijke wetten.

Talent.com kan gebruikersinhoud vrijgeven aan werkzoekenden en Werkgevers en, in bepaalde omstandigheden, aan derden, om onze diensten te leveren of onze Servicevoorwaarden te handhaven of om onszelf, onze gelieerde ondernemingen, onze partners en onze bezoekers te beschermen of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of overheidsverzoeken. Dit betekent bijvoorbeeld dat Talent.com dagvaardingen, huiszoekingsbevelen, verzoeken tot wetshandhaving of gerechtelijke verzoeken kan honoreren om de bron van gebruikersinhoud te onthullen of gebruikersinhoud te verwijderen of andere correct gevraagde informatie te verstrekken.

Als u van mening bent dat gebruikersinhoud onze Servicevoorwaarden schendt, neem dan contact op met onze juridische afdeling via [email protected] we de mogelijkheid hebben om de verwijdering ervan te overwegen.

4. Licentieverlening op gebruikersinhoud

Door gebruikersinhoud te plaatsen, in te dienen, te verstrekken en/of op een andere manier aan ons beschikbaar te stellen, inclusief het doel om uw informatie te delen met werkzoekenden of werkgevers, verklaart u uitdrukkelijk dat u het recht hebt om aan Talent.com een ​​royaltyvrije, sublicentieerbare, eeuwigdurende, overdraagbare, niet-exclusieve, wereldwijde licentie te verstrekken voor het gebruiken, verkopen, reproduceren, aanpassen, vertalen, sublicentieren, openbaar tonen en afgeleide werken maken van en anderszins exploiteren van dergelijke Gebruikersinhoud, geheel of gedeeltelijk, en in welke vorm dan ook, media of technologie, nu bekend of hierna ontwikkeld, met als doel dergelijke gebruikersinhoud te plaatsen op de platforms waarop we de diensten leveren, inclusief maar niet beperkt tot de Talent.com-websites en mobiele applicaties, om dergelijke gebruikersinhoud te verspreiden via distributiekanalen, op sociale-mediasites en in vacaturemeldingen aan werkzoekenden, om Talent.com en de diensten te promoten, en om dergelijke gebruikersinhoud en aanvullende informatie te delen of anderszins te gebruiken op zoals redelijkerwijs vereist is om de diensten die wij aan u leveren uit te voeren. U stemt ermee in om alle royalty's, vergoedingen, schadevergoedingen en alle andere bedragen te betalen die aan een persoon of entiteit verschuldigd zijn op grond van dergelijke gebruikersinhoud. U stemt ermee in om Talent.com en haar gelieerde ondernemingen te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims die voortvloeien uit dergelijke gebruikersinhoud.

Als u een werkgever bent, erkent u en stemt u ermee in dat Talent.com niet verplicht is, en mogelijk niet in staat is, om uw vacatures en andere gebruikersinhoud (inclusief logo's en/of handelsmerken daarin) te verwijderen zodra ze zijn (i) gedistribueerd via onze distributiekanalen (ii) vermeld in de resultaten van zoekmachines, of (iii) gedistribueerd op websites en in vacature-e-mails of vacaturemeldingsteksten, en in elk van de bovenstaande gevallen is de door u verleende licentie eeuwigdurend en onherroepelijk voor dergelijk gebruik.

Voor zover uw gebruikersinhoud een wettelijk beschermd handelsmerk, handelsnaam, servicemerk of servicenaam is, strekt de voorgaande licentie zich ook uit tot het gebruik door Talent.com om u als gebruiker van de diensten te identificeren in promotie- en marketingmateriaal om Talent.com en de diensten promoten. Verder, voor zover u Talent.com het recht hebt gegeven om toegang te krijgen tot bepaalde gebruikersinhoud die aanwezig is op een andere website of dienst die u bezit of beheert, geeft u Talent.com het recht om dergelijke website te doorkammen zoals vereist om dergelijke gebruikersinhoud op te halen voor gebruik op de diensten zoals beoogd in de licentieverlening hierboven.

U erkent dat Talent.com niet verplicht is om u in welke vorm dan ook compensatie te bieden bij de uitoefening van haar rechten onder de licentie die in deze sectie wordt verleend.

U verklaart en garandeert dat u over de rechten, macht en autoriteit beschikt die nodig zijn om de in dit artikel beschreven rechten te verlenen aan gebruikersinhoud die u indient, verstrekt, beschikbaar stelt of plaatst via de diensten; dat het gebruik door Talent.com van uw gebruikersinhoud geen enkele wet overtreedt of de rechten van een derde partij schendt; en dat uw gebruikersinhoud en alle andere informatie die u ons verstrekt legaal, volledig, legitiem, waarheidsgetrouw en nauwkeurig is.

5. Verboden gebruik van onze diensten

U stemt ermee in dat u onze diensten uitsluitend voor wettige doeleinden zult gebruiken op een manier die in overeenstemming is met deze Servicevoorwaarden en alle toepasselijke wetten, voorschriften of andere wettelijk afdwingbare verplichtingen die u mogelijk heeft jegens ons en eventuele derden. U begrijpt dat u mogelijk aansprakelijk wordt gesteld als uw gebruikersinhoud of ander gebruik van onze diensten in strijd is met de toepasselijke wetgeving of rechten van derden.

U stemt ermee in u niet in te laten met een van de volgende verboden activiteiten:

 • het dupliceren, reproduceren, distribueren of openbaar maken van enig deel van de diensten op welk medium dan ook, inclusief maar niet beperkt tot geautomatiseerde of niet-geautomatiseerde "scraping" voor welk doel dan ook; 
 • het gebruik van een geautomatiseerd systeem, inclusief maar niet beperkt tot "robots", "spiders", "offline lezers", enz., om toegang te krijgen tot de diensten op een manier die meer verzoekberichten naar Talent.com-servers stuurt dan een mens redelijkerwijs kan produceren in dezelfde tijdsspanne door een conventionele online webbrowser te gebruiken;
 • het genereren of faciliteren van ongevraagde commerciële e-mails, inclusief maar niet beperkt tot e-mails die de toepasselijke antispamwetten schenden;
 • proberen de systeemintegriteit of -beveiliging te verstoren, te omzeilen, in gevaar te brengen of overdrachten naar of van de servers waarop de diensten draaien te ontcijferen;
 • enige actie ondernemen die, naar eigen goeddunken, een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze infrastructuur oplegt of kan opleggen;
 • het uploaden of verzenden van ongeldige gegevens of schadelijke code zoals virussen, wormen of andere softwareagenten via de diensten;
 • het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie van de diensten, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door bepaalde functies van de diensten; 
 • het gebruik van de diensten voor commerciële doeleinden of het genereren van inkomsten;
 • het imiteren of nabootsen van een andere persoon of entiteit, of een verkeerde voorstelling geven van een relatie met een persoon of entiteit, of uw identiteit verbergen of proberen te verbergen;
 • toegang krijgen tot of proberen toegang te krijgen tot enige inhoud van de website via een andere interface dan die wordt geleverd door Talent.com;
 • het vrijgeven of delen van inloggegevens voor accounts; 
 • het wijzigen, aanpassen, vertalen, reverse-engineeren of uit elkaar halen van onderdelen van de diensten; 
 • opnieuw formatteren, framen of linken naar informatie of inhoud op de diensten;
 • het verstrekken van valse informatie over anderen;
 • het verwijderen van auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten die op de website zijn geplaatst en/of het verzenden van eigendomsinformatie van een ander zonder toestemming van de eigenaar of licentiegever;
 • het plaatsen, indienen, verstrekken van links naar of het promoten van materiaal dat onwettig, illegaal, lasterlijk, beledigend, discriminerend, bedreigend, frauduleus, bedrieglijk of obsceen is, zoals bepaald door Talent.com.

Talent.com behoudt zich het recht voor om elke methode te gebruiken om de bovenstaande activiteit te detecteren en te blokkeren en om gebruikersinhoud en gebruikersactiviteit te screenen om misbruik op de website te voorkomen. Hoewel Talent.com er alles aan zal doen om het bovenstaande op te sporen en te voorkomen, zijn we niet aansprakelijk of verantwoordelijk als we dit niet doen. We kunnen uw toegang tot de diensten of functies daarvan permanent of tijdelijk beperken, voorwaardelijk maken, beëindigen of opschorten, ook als u naar ons eigen goeddunken een bepaling van onze Servicevoorwaarden schendt of overtreedt, fraude pleegt of ander misbruik maakt met behulp van de diensten. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden als uw account per ongeluk wordt gemarkeerd voor beoordeling.

Talent.com is niet aansprakelijk voor uw interacties met andere gebruikers, of voor het al dan niet handelen van een gebruiker. Talent.com is niet verplicht jegens u om deze overeenkomst af te dwingen tegen enige andere gebruiker. U stemt ermee in eventuele geschillen met andere gebruikers rechtstreeks met die gebruiker op te lossen. Als werkzoekende stemt u ermee in dat alle rechten die u heeft onder toepasselijke wetgeving met betrekking tot uw omgang met een Werkgever in de context van het gebruik van onze diensten, inclusief wetten op het gebied van werkgelegenheid, gelijkheid of discriminatie, consumentenbescherming en eerlijke kredietrapportagewetten, gegevensbescherming en privacywetten kunnen alleen tegen een dergelijke werkgever worden ingeroepen.

6. Talent.com Eigendomsrechten

Deze Servicevoorwaarden bieden werkzoekenden en werkgevers slechts een beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de diensten in overeenstemming met hun voorwaarden. Dienovereenkomstig stemt u er hierbij mee in dat Talent.com geen eigendom of intellectueel eigendomsbelang of aanspraak overdraagt ​​in en op de diensten of enig materiaal dat wordt gebruikt in verband met de diensten, inclusief maar niet beperkt tot software (inclusief broncode), programma's, producten, informatie, documentatie, afbeeldingen, tekst, grafische afbeeldingen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, illustraties, logo's, patenten, handelsmerken, servicemerken, auteursrechten, foto's, audio, video's, muziek en inhoud ("Talent.com-inhoud"). Al deze Talent.com-inhoud, evenals het ontwerp, de structuur, de selectie, de coördinatie, de uitdrukking, de "uitstraling" en de opstelling van alle inhoud op of beschikbaar via de diensten (behalve feedback) zijn het exclusieve eigendom van, worden beheerd door en /of gelicentieerd door Talent.com of haar leden, bovenliggende licentiegevers of gelieerde ondernemingen. Talent.com, de Talent.com-logo's en alle andere merken zijn eigendomshandelsmerken van Talent.com en elk gebruik van dergelijke merken, inclusief maar niet beperkt tot domeinnamen, account-ID's of in verband met zoekmachineoptimalisatiepraktijken(s), zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Talent.com is hierbij ten strengste verboden. Behalve zoals hierin expliciet vermeld, wordt niets in de Servicevoorwaarden geacht een licentie in of onder dergelijke intellectuele eigendomsrechten te creëren, en u stemt ermee in om materiaal of inhoud die toegankelijk is via de diensten niet te verkopen, licentiëren, verhuren, wijzigen, distribueren, kopiëren, reproduceren, verzenden, openbaar weergeven, openbaar uitvoeren, publiceren, aanpassen, bewerken of afgeleide werken maken van dergelijk materiaal of inhoud. Het gebruik van de Talent.com-inhoud of materialen op de diensten voor enig doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan door de Servicevoorwaarden, is ten strengste verboden.

Als u deelneemt aan een evaluatie met betrekking tot de diensten of Talent.com anderszins suggesties, opmerkingen, ideeën, meningen, aanbevelingen voor wijziging, correctie of verbetering van de diensten of andere feedback met betrekking tot de diensten geeft (gezamenlijk "feedback"), stemt u ermee in dat deze feedback eigendom wordt van Talent.com

Dergelijke feedback wordt geacht een royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk, overdraagbaar, sublicentieerbaar en niet-exclusief recht en licentie voor Talent.com te bevatten om aan te nemen, te publiceren, te reproduceren, te verspreiden, door te geven, te distribueren, te kopiëren, te gebruiken, er afgeleide producten van te maken en wereldwijd (geheel of gedeeltelijk) te tonen, of reageren op dergelijke feedback zonder aanvullende goedkeuring of tegenprestatie in welke vorm, media of technologie nu bekend of later ontwikkeld voor de volledige termijn van eventuele rechten die in dergelijke feedback kunnen bestaan, en u doet hierbij afstand van enige aanspraak op het tegendeel. U stemt ermee in dat deze feedback geen vertrouwelijkheidsverplichting creëert voor Talent.com. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, doet u in uw feedback afstand van alle morele rechten en stemt u onherroepelijk in met handelingen die anders inbreuk zouden maken op uw morele rechten. U stemt ermee in geen feedback te geven die in strijd is met enige overeenkomst die u met een derde partij heeft.

7. Mobiele apps

Door gebruik te maken van een van de Talent.com mobiele applicaties die kunnen worden gedownload op marktplaatsen voor apparaatapplicaties ("Talent.com Apps"), stemt u ermee in dat alle hierin vermelde voorwaarden van toepassing zijn op uw gebruik van de apps van Talent.com. Bovendien gaat u ermee akkoord dat de apps van Talent.com u pushmeldingen kunnen sturen als u de ontvangst van meldingen inschakelt en/of u aanmeldt om meldingen te ontvangen. Door de Talent.com-apps te downloaden en te gebruiken, staat u ons toe om opmaakwijzigingen aan te brengen in alle gebruikersinhoud zoals deze op uw telefoon verschijnen. U erkent verder dat uw gebruik van de Talent.com-apps mogelijk het gebruik van uw data-abonnement van uw mobiele provider vereist. U bent verantwoordelijk voor de betaling van al het datagebruik dat is opgebouwd op basis van uw gebruik van de Talent.com-apps, en wij wijzen alle verantwoordelijkheid voor dergelijk datagebruik af. Bovendien, als u Talent.com-apps toestaat gebruik te maken van locatiediensten, kunnen de Talent.com-apps u informatie voorstellen en van u verzamelen op basis van uw geografische locatie. Naast uw instemming met de voorgaande algemene voorwaarden, en niettegenstaande enige andersluidende bepaling hierin, zijn de volgende bepalingen van toepassing op uw gebruik van de Talent.com-app die kan worden gedownload van Google Play (of haar opvolgers) uitgevoerd door Google, Inc. of een van haar dochterondernemingen ("Google"): de omvang van enig conflict tussen (a) de Google Play servicevoorwaarden en de Google Play zakelijk beleid en programmabeleid of andere voorwaarden die Google aanwijst als standaard licentievoorwaarden voor eindgebruikers voor Google Play (die allemaal samen de "Google Play-voorwaarden" worden genoemd), en (b) de andere voorwaarden in deze Overeenkomst, de Google Play-voorwaarden zijn van toepassing met betrekking tot uw gebruik van een Talent.com-app die u aanschaft van Google Play. Talent.com en u erkennen hierbij dat Google geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid heeft met betrekking tot naleving of niet-naleving door Talent.com of u (of een andere gebruiker) onder deze overeenkomst of de Google Play-voorwaarden.

Naast uw akkoord met de voorgaande algemene voorwaarden, en niettegenstaande eventuele andersluidende bepalingen hierin, zijn de volgende bepalingen van toepassing met betrekking tot uw gebruik van de Talent.com-apps die kunnen worden gedownload van de Apple App Store of zijn opvolgers zoals beheerd door Apple Inc. of een van haar dochterondernemingen ("Apple"): Apple is geen partij bij deze overeenkomst en is niet de eigenaar van en is niet verantwoordelijk voor de Talent.com-app. Apple biedt geen enkele garantie voor de Talent.com-app, behalve, indien van toepassing, om de aankoopprijs ervoor terug te betalen. Apple is niet verantwoordelijk voor onderhoud of andere ondersteunende diensten voor de Talent.com-app en is niet verantwoordelijk voor enige andere claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven met betrekking tot de Talent.com-app, inclusief producten van derden aansprakelijkheidsclaims, claims dat de Talent.com-app niet voldoet aan toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten, claims die voortvloeien uit consumentenbescherming of vergelijkbare wetgeving, en claims met betrekking tot inbreuk op intellectueel eigendom. Alle vragen of klachten met betrekking tot het gebruik van de Talent.com-app, inclusief die met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, moeten worden gericht aan Talent.com. De licentie die u hierin is verleend, is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de Talent.com-app op een Apple-merkproduct waarop het iOS-besturingssysteem van Apple draait en dat eigendom is van of wordt beheerd door u, of zoals anderszins toegestaan ​​door de gebruiksregels uiteengezet in de Servicevoorwaarden van de App Store van Apple. Bovendien moet u zich houden aan de voorwaarden van eventuele overeenkomsten met derden die op u van toepassing zijn bij het gebruik van de Talent.com-app, zoals uw overeenkomst voor draadloze datadiensten. Apple en de dochterondernemingen van Apple zijn derde begunstigden van deze overeenkomst en zullen, na uw aanvaarding van de voorwaarden van deze overeenkomst, het recht hebben (en zullen worden geacht het recht te hebben aanvaard) om deze overeenkomst tegen u af te dwingen als een derde -begunstigde daarvan; niettegenstaande het voorgaande, is het recht van Talent.com om wijzigingen, afstandsverklaringen of schikkingen onder deze overeenkomst aan te gaan, te herroepen of te beëindigen niet onderworpen aan de toestemming van enige derde partij.

8. Bèta-producten

Talent.com kan bètatestproducten of functies op onze website aanbieden. Deze bètatestproducten of -functies kunnen in beperkte hoeveelheden, op beperkte locaties en voor beperkte tijd worden aangeboden. We kunnen een bètaproduct of -functie op elk moment geheel of gedeeltelijk stopzetten of annuleren zonder voorafgaande kennisgeving aan u. ELK BÈTAPRODUCT OF -FUNCTIE BEVINDT ZICH IN DE TESTFASE EN WORDT GELEVERD OP BESTAANDE BASIS EN NAAR BESCHIKBAARHEID EN BEVAT VERMOEDELIJK GEBREKEN BEVAT. EEN BELANGRIJK DOEL VAN DEZE BÈTATEST IS HET VERKRIJGEN VAN FEEDBACK OVER DE PRODUCTPRESTATIES. U WORDT GEADVISEERD BELANGRIJKE GEGEVENS TE BESCHERMEN, VOORZICHTIG TE GEBRUIKEN EN OP GEEN ENKELE MANIER TE VERTROUWEN OP DE JUISTE WERKING OF PRESTATIES VAN HET BÈTAPRODUCT OF DE FUNCTIE OF BIJBEHORENDE MATERIALEN.

9. Exporteren en corruptiebestrijding

U mag onze diensten niet gebruiken als u (i) gevestigd bent in, of inwoner of onderdaan bent van, een land dat onderworpen is aan een embargo, sancties of andere beperkingen van de Amerikaanse of Canadese overheid (ii) op een lijst van geweigerde personen staat van de Amerikaanse of Canadese overheid of (iii) betrokken bent bij activiteiten die direct of indirect verband houden met de proliferatie van massavernietigingswapens. Verder mag u onze diensten niet beschikbaar stellen aan een persoon of entiteit die valt onder de hierboven genoemde (i), (ii) of (iii). Talent.com behoudt zich het recht voor om alle diensten in specifieke landen of regio's op elk moment te beperken of te beëindigen vanwege of gedurende oorlog, politieke onrust of onzekerheid, oproer, opstand, terrorisme of dreiging daarvan, of civiele wanorde.

U verklaart dat u in verband met deze overeenkomst geen illegale of ongepaste steekpenningen, smeergeld, betalingen, geschenken of zaken van waarde hebt ontvangen of aangeboden aan of van een van de werknemers of agenten van Talent.com.

10. Vorderingen wegens inbreuk

Copyrightwetten, zoals de Copyright Act in Canada of de Digital Millennium Copyright Act van 1998 in de VS, en vergelijkbare wetten in andere jurisdicties bieden verhaal aan auteursrechteigenaren die van mening zijn dat materiaal dat op internet verschijnt, inbreuk maakt op hun rechten onder toepasselijke copyrightwetten. Als u te goeder trouw gelooft dat materiaal dat wordt gehost door Talent.com inbreuk maakt op uw auteursrecht onder toepasselijke auteursrechtwetten, kunt u (of uw vertegenwoordiger) ons een kennisgeving sturen volgens de bepalingen in de regelgeving, waarin verwijdering van het materiaal of een blokkering van de toegang wordt verzocht. In de kennisgeving staan (a) de naam en het adres van de eiser en alle andere door de regelgeving voorgeschreven bijzonderheden die communicatie met de eiser mogelijk maken; (b) een beschrijving van het werk of ander materiaal waarop de vermeende inbreuk betrekking heeft; (c) een beschrijving van het belang of recht van de eiser met betrekking tot het auteursrecht op het werk of ander materiaal; (d) de locatiegegevens voor de elektronische locatie waarop de vermeende inbreuk betrekking heeft; (e) een beschrijving van de vermeende inbreuk; (f) de datum en het tijdstip van het plegen van de vermeende inbreuk; en (g) alle andere informatie bevatten die door regelgeving kan worden voorgeschreven. Als u te goeder trouw gelooft dat een kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht ten onrechte tegen u is ingediend, kunt u Talent.com een ​​tegenbericht sturen. Kennisgevingen en reacties hierop moeten voldoen aan de op dat moment geldende wettelijke vereisten die worden opgelegd door toepasselijke auteursrechtwetten. Kennisgevingen en reacties hierop met betrekking tot de website moeten schriftelijk worden verzonden naar Talent.com Inc., 5800 St-Denis Street, Suite 604, Montreal, Québec, Canada, H2S 3L5, ter attentie van: Juridische afdeling. We raden u aan uw juridisch adviseur te raadplegen voordat u een melding of reactie indient. Hou er ook rekening mee dat er straffen zijn voor valse claims onder bepaalde auteursrechtwetten. Als u te goeder trouw gelooft dat inhoud op de diensten onwettig is of inbreuk maakt op uw intellectuele eigendomsrechten of die van een derde partij, anders dan auteursrechten, bijvoorbeeld handelsmerken, of als u ons op de hoogte wilt stellen van enige andere onwettige of inbreukmakende handelingen die verband houden met de diensten, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op: [email protected]. Elke kennisgeving aan ons moet het volgende bevatten: (a) een gedetailleerde beschrijving van het inbreukmakende of illegale materiaal of de activiteit, inclusief waarom het inbreukmakend of illegaal is; (b) een gedetailleerde beschrijving die de locatie specificeert van het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt of illegaal is (indien van toepassing); en (c) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

11. Privacy en veiligheid

Raadpleeg ons Privacybeleid voor informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken, delen en opslaan

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig en kunnen we daarom niet garanderen dat onbevoegde derden onze beveiligingsmaatregelen nooit kunnen omzeilen of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden kunnen gebruiken. U erkent dat u uw persoonsgegevens op eigen risico verstrekt. Elk daadwerkelijk of poging tot gebruik van de diensten door u die in strijd is met deze overeenkomst kan leiden tot strafrechtelijke en/of civielrechtelijke vervolging. Talent.com behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken informatie met betrekking tot uw gebruik van de diensten te bekijken, te controleren en/of vast te leggen zonder voorafgaande kennisgeving aan of toestemming van u, inclusief maar niet beperkt tot het archiveren van inhoud en/of communicatie die is ingediend bij en/of verzonden door u via de diensten.

We testen ons systeem voortdurend op mogelijke inbreuken en hebben een Bug Bounty-programma ontwikkeld dat derde partijen proactief aanmoedigt en beloont voor het identificeren van beveiligingsproblemen op onze site. We hebben speciale bronnen die onze servers controleren op mogelijke inbreuken of kwetsbaarheden. We versleutelen onze gegevens terwijl ze worden opgeslagen en tijdens een overdracht en hebben een strikt toegangscontrolebeleid binnen onze organisatie om de toegang tot de gegevens te controleren. Geen enkel systeem is 100% veilig, dus zetten we middelen in om ervoor te zorgen dat we het risico op lekken, inbreuken of hacks minimaliseren.

12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Als u noch een werkzoekende, noch een werkgever bent zoals gedefinieerd in deze overeenkomst, zullen deze overeenkomst en elk geschil dat daaruit voortvloeit of daarmee verband houdt of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van onze diensten (“geschil”) worden beheerst door en onder de wetten van de provincie Québec en de wetten van Canada die daarin van toepassing zijn, zonder rekening te houden met conflicterende rechtsbeginselen daarvan. Alle acties, rechtszaken of andere juridische procedures met betrekking tot een dergelijk geschil zullen alleen worden ingediend bij de rechtbanken van de provincie Québec, Canada, en de partijen bij een dergelijk geschil stemmen hierbij in met de exclusieve persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken.

13. Disclaimer

TALENT.COM GEEFT GEEN VERKLARING OF GARANTIE OVER DE DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN ALLE MATERIALEN, INFORMATIE, ADVIES, VACATURES, CARRIÈREGIDS, GEBRUIKERSINHOUD, PRODUCTEN OF FUNCTIES DIE BINNEN DE DIENSTEN WORDEN AANGEBODEN, EN BIEDT DE DIENSTEN OP EEN BESTAANDE BASIS EN NAAR BESCHIKBAARHEID. GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN TALENT.COM, HAAR WERKNEMERS OF AGENTEN, OF VIA DE DIENSTEN, ZAL ENIGE GARANTIE, VERZEKERING, VOORWAARDE OF BEPALING CREËREN DIE HIERIN NIET UITDRUKKELIJK WORDT VERMELD. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN TALENT.COM EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, EN HAAR EN HUN DERDE LICENTIEGEVERS, UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK OP EIGENDOMSRECHTEN, EIGENDOM, SERVICEKWALITEIT, EN DAT DE VERSTREKTE DIENSTEN ONONDERBROKEN, FOUTLOOS, VEILIG OF BEVEILIGD ZULLEN ZIJN. TALENT.COM EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, EN HAAR EN HUN DERDE LICENTIEGEVERS, WIJZEN ALLE GARANTIES AF MET BETREKKING TOT DE VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID EN PRESTATIES VAN DE DIENSTEN EN ALLE MATERIALEN, INFORMATIE, ADVIES, VACATURES, GEBRUIKERSINHOUD, FUNCTIES EN PRODUCTEN AANGEBODEN BINNEN DE DIENSTEN. TALENT.COM EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, EN HAAR EN HUN DERDE LICENTIEGEVERS, WIJZEN ALLE GARANTIES AF VOOR DIENSTEN OF GOEDEREN ONTVANGEN VIA OF GEADVERTEERD OP DE WEBSITE OF ONTVANGEN VIA LINKS DIE BESCHIKBAAR WORDEN GEMAAKT DOOR TALENT.COM. TALENT.COM IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE HANDELINGEN, INHOUD, INFORMATIE OF GEGEVENS VAN DERDE PARTIJEN, EN U STELT ONS, ONZE DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS EN AGENTEN VRIJ VAN ENIGE CLAIMS EN SCHADE, BEKEND EN ONBEKEND, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBONDEN MET ENIGE CLAIM DIE U HEBT TEGEN DERGELIJKE DERDEN.

INDIEN EEN DERGELIJKE GARANTIE OF GARANTIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN ONDER DE TOEPASSELIJKE WET, DAN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WET, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN TALENT.COM VOOR SCHENDING VAN EEN DERGELIJKE GARANTIE OF VERZEKERING BEPERKT (NAAR KEUZE VAN TALENT.COM) TOT: (A) VOOR GOEDEREN, DE REPARATIE OF VERVANGING VAN DE GOEDEREN, DE LEVERING VAN GELIJKWAARDIGE GOEDEREN OF BETALING VAN DE KOSTEN VAN DE REPARATIE OF VERVANGING VAN DE GOEDEREN OF DE LEVERING VAN GELIJKWAARDIGE GOEDEREN; OF (B) VOOR DIENSTEN, DE HERVOORZIENING VAN DE DIENSTEN OF DE BETALING VAN DE KOSTEN VAN DE HERVOORZIENING VAN DE DIENSTEN.

14. Beperking van aansprakelijkheid

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZULLEN TALENT.COM OF HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, OF HAAR OF HUN DERDE LICENTIEGEVERS, AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS ENIGE GEBRUIKER WEGENS HET GEBRUIK OF MISBRUIK VAN OF HET VERTROUWEN OP DE DIENSTEN DOOR DIE GEBRUIKER. EEN DERGELIJKE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING OM HERSTEL VAN INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE, SPECIALE SCHADE, VOORBEELDSCHADE EN BESTRAFFENDE SCHADE TE VOORKOMEN, ONGEACHT OF DEZE CLAIM GEBASEERD IS OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), VRIJWARING OF ANDERSZINS, ZELFS ALS TALENT.COM OF HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, OF HAAR OF HUN DERDE LICENTIEGEVERS, OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN ONGEACHT HET NALATEN VAN EEN ESSENTIËLE DOEL VAN ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID. DERGELIJKE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING ONGEACHT OF DE SCHADE VOORTVLOEIT UIT GEBRUIK OF MISBRUIK VAN EN VERTROUWEN OP DE DIENSTEN, UIT VERTROUWEN OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR INFORMATIE DIE OP DE SITE IS GEPLAATST, UIT HET ONVERMOGEN OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, OF UIT DE ONDERBREKING, OPSCHORTING OF BEËINDIGING VAN DE DIENSTEN (INCLUSIEF DERGELIJKE SCHADE OPGELOPEN DOOR DERDEN). DEZE BEPERKING IS EVENEENS VAN TOEPASSING OP SCHADE DIE IS OPGELOPEN ALS GEVOLG VAN ANDERE DIENSTEN OF GOEDEREN DIE ZIJN ONTVANGEN VIA OF GEADVERTEERD OP DE WEBSITE OF ONTVANGEN VIA LINKS DIE BESCHIKBAAR ZIJN OP DE WEBSITE. DEZE BEPERKING IS OOK, ZONDER BEPERKING, VAN TOEPASSING OP DE KOSTEN VAN DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, WINSTDERVING OF VERLOREN GEGEVENS. EEN DERGELIJKE BEPERKING ZAL VERDER VAN TOEPASSING ZIJN MET BETREKKING TOT DE PRESTATIES OF NIET-PRESTATIES VAN DE DIENSTEN OF ENIGE INFORMATIE OF KOOPWAAR DIE VERSCHIJNT OP, OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBONDEN IS OF VERBAND HOUDT MET DE DIENSTEN. EEN DERGELIJKE BEPERKING ZAL VAN TOEPASSING ZIJN, NIETTEGENSTAANDE ENIGE FOUT VAN WEZENLIJK DOEL VAN ENIGE BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID, EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, IS DE MAXIMALE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN TALENT.COM EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, EN HAAR EN HUN DERDE LICENTIEGEVERS, VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN OORZAKEN VAN HANDELINGEN, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT U TALENT.COM HEBT BETAALD OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN.

15. Vertrouwelijkheid

Door uw gebruik van onze diensten kunt u informatie ontvangen of worden blootgesteld aan functies en functionaliteit die niet bekend of beschikbaar zijn voor het grote publiek, inclusief maar niet beperkt tot inloggegevens, technologie, API-sleutels, dashboards, widgets, invoegcodes, salarisgegevens en salarisweergaven, en richtlijnen en documentatie met betrekking tot de diensten ("Vertrouwelijke Informatie"). U stemt ermee in dat: (a) alle vertrouwelijke informatie het exclusieve eigendom blijft van Talent.com; (b) u zult vertrouwelijke informatie alleen gebruiken als dat nodig is voor uw gebruik van de diensten en in overeenstemming met deze overeenkomst; (c) u zult geen vertrouwelijke Informatie bekendmaken aan derden; en (d) u ​​zult alle redelijke maatregelen nemen om de vertrouwelijke Informatie te beschermen tegen gebruik of openbaarmaking die niet uitdrukkelijk is toegestaan in deze overeenkomst. U stemt er verder mee in om geen inloggegevens of enig ander mechanisme dat toegang tot de diensten of enig ander niet-openbaar deel van de website mogelijk maakt, te delen met of anderszins openbaar te maken aan derden.

16. Billijke verlichting

U erkent dat een schending door u van een bepaling inzake vertrouwelijkheid of eigendomsrechten van deze overeenkomst Talent.com onherstelbare schade kan toebrengen, waarvoor de toekenning van een schadevergoeding geen adequate vergoeding zou zijn. Daarom kan Talent.com een ​​vordering instellen om u te verbieden handelingen te verrichten die in strijd zijn met deze bepalingen, welk rechtsmiddel cumulatief en niet exclusief zal zijn, en bovendien kan Talent.com verzoeken om het invoeren van een gerechtelijk bevel dat elke inbreuk of dreigende inbreuk oplegt van deze bepalingen, naast enige andere vrijstelling waarop we wettelijk of in billijkheid recht hebben.

17. Relatie van de partijen

Niets in deze overeenkomst mag worden opgevat als een bepaling die een partij tot partner, joint venturer, werkgever, contractant of werknemer van de andere partij maakt. Geen van beide partijen zal de bevoegdheid hebben of doen voorkomen tegenover een derde partij om verklaringen of toezeggingen van welke aard dan ook af te leggen, of om enige actie te ondernemen die bindend is voor de andere partij, behalve zoals hierin bepaald of toegestaan in schriftelijke vorm door de te binden partij. Behalve zoals uiteengezet in deze overeenkomst, kunnen alleen u en Talent.com deze overeenkomst afdwingen aangezien dit contract tussen u en Talent.com bestaat.

18. Links en diensten van derden

De diensten kunnen links bevatten naar websites, adverteerders, producten, diensten of andere evenementen of activiteiten van derden die geen eigendom zijn van of worden beheerd door Talent.com (gezamenlijk "derde(n)"). Talent.com onderschrijft geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke sites, informatie, materialen, producten of diensten van derden. Als u via de diensten een website van een derde partij bezoekt of een dienst van een derde partij gebruikt, doet u dit op eigen risico en begrijpt u dat deze overeenkomst en het Privacybeleid van Talent.com niet van toepassing zijn op uw gebruik van dergelijke sites of diensten van een derde partij. U ontslaat Talent.com uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van websites, diensten of inhoud van derden.

19. Elektronische contractering

Uw gebruik van de diensten omvat de mogelijkheid om overeenkomsten aan te gaan en/of transacties elektronisch te verrichten. U ERKENT DAT UW ELEKTRONISCHE INZENDINGEN UW OVEREENKOMST EN INTENTIE VORMEN OM AAN DEZE OVEREENKOMST GEBONDEN TE ZIJN, EN DAT UW INTENTIE OM GEBONDEN TE ZIJN DOOR ELEKTRONISCHE INZENDINGEN VAN TOEPASSING IS OP ALLE GEGEVENS MET BETREKKING TOT TRANSACTIES DIE U AANGAAT OP EEN WEBSITE VAN TALENT.COM, INCLUSIEF KENNISGEVINGEN VAN ANNULERING, BELEID, CONTRACTEN EN TOEPASSINGEN. U ERKENT DAT TALENT.COM ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT ELEKTRONISCHE INDIENINGEN AFWIJST, MET INBEGRIP VAN ALLE FOUTEN DIE VERBONDEN ZIJN MET DE GELDIGHEID VAN HANDTEKENINGEN, EN DAT HET UW VERANTWOORDELIJKHEID IS OM ERVOOR TE ZORGEN DAT ALLE OVEREENKOMSTEN OF TRANSACTIES DOOR U WORDEN ONTVANGEN EN BEWAARD.

20. Kennisgeving

Alle kennisgevingen aan Talent.com moeten schriftelijk worden verzonden naar Talent.com Inc., 5800 St-Denis Street, Suite 604, Montreal, Québec, Canada, H2S 3L5, Attention: Legal Department, via gecertificeerde eersteklas koerier of nachtkoerier (handtekening vereist) en worden geacht te zijn gegeven bij ontvangst. Alle kennisgevingen aan gebruikers worden elektronisch verstrekt via e-mail, berichtenservice, kennisgeving in uw accountinterface of door opvallende plaatsing van een dergelijke kennisgeving op onze website of Talent.com-apps, zoals bepaald door Talent.com, naar eigen goeddunken. Kennisgevingen aan gebruikers worden geacht te zijn ontvangen en van kracht wanneer ze worden verzonden (voor elektronische communicatie) of niet meer dan 30 dagen nadat ze in uw accountinterface of op onze website of Talent.com-apps zijn geplaatst.

21. Wijzigingen

Talent.com kan deze Servicevoorwaarden op elk moment wijzigen. Als we dat doen, plaatsen we de herziene Servicevoorwaarden en werken we de datum 'Laatst bijgewerkt' bovenaan bij. In het geval van wezenlijke wijzigingen zullen we u ook vóór de ingangsdatum op de hoogte stellen van de wijzigingen via e-mail, berichtenservice of melding op onze website en/of u vragen om expliciet akkoord te gaan met de herziene Servicevoorwaarden voor uw volgende bezoek op onze website of Talent.com apps. Als u het niet eens bent met de herziene Servicevoorwaarden, dient u onze diensten niet te gebruiken en dient u uw account te annuleren. Als u onze diensten blijft gebruiken na de ingangsdatum van de voorgestelde wijzigingen, gaat u akkoord met de herziene Servicevoorwaarden.

22. Diversen

Door onze diensten te gebruiken, stemt u ermee in te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief Canadese, Amerikaanse of andere export- en herexportwetten en -reguleringen, auteursrechtwetten, privacywetten en wetten met betrekking tot intellectueel eigendom. Deze Servicevoorwaarden (inclusief het Privacybeleid en het Cookiebeleid die er een integraal onderdeel van vormen) vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan, inclusief alle bepalingen die van toepassing zijn op de partijen, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige afspraken of overeenkomsten, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot dergelijke onderwerpen. Elke verklaring van afstand van enige bepaling van deze overeenkomst is alleen van kracht indien in schriftelijke vorm en ondertekend door Talent.com. Als een bepaling van deze overeenkomst door een bevoegde rechtbank als ongeldig wordt beschouwd, heeft de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst, die volledig van kracht blijven. U stemt ermee in dat deze overeenkomst niet kan worden gewijzigd, aangevuld, veranderd of opgeheven, behalve door een document dat is ondertekend door een geautoriseerde vertegenwoordiger van Talent.com. Om twijfel te voorkomen: communicatie per e-mail of telefoon tussen u en een medewerker van Talent.com vormt geen amendement of wijziging van deze overeenkomst.

U mag geen van uw rechten of verplichtingen hierin toewijzen of delegeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Talent.com en elke poging daartoe is nietig. Talent.com kan haar rechten en plichten hierin vrij toewijzen of delegeren zonder kennisgeving aan u.

23. Beëindiging

Deze voorwaarden blijven van kracht terwijl u onze diensten gebruikt en, voor geregistreerde gebruikers, als uw account actief blijft. U kunt uw account op elk moment verwijderen. Alle bepalingen van deze Servicevoorwaarden blijven van kracht na beëindiging of afloop, behalve die bepalingen die toegang verlenen tot of gebruik maken van onze diensten. We kunnen uw account of uw toegang tot delen van onze diensten naar eigen goeddunken en op elk moment opschorten of beëindigen, ook als we vaststellen dat u enige voorwaarden van deze overeenkomst hebt geschonden, en we zijn niet aansprakelijk voor het verwijderen van uw informatie.

24. Neem contact met ons op

Als u vragen hebt over onze Servicevoorwaarden, neem dan contact met ons op via [email protected]. U kunt ook contact met ons opnemen op het volgende postadres:

Talent.com Inc., 5800 St-Denis Street, Suite 604, Montreal, Québec, Canada, H2S 3L5, Attention: Legal Department