Salaris Tarief
Jaar
Maand
Half maandelijks
Week
Dag
Uur
Berekening
Salaris
2 000 €
RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid)
- 128 €
Inkomstenbelasting
- 201 €
Bijzondere Bijdrage Sociale Zekerheid
- 8.38 €
Totale belasting
- 337 €
Netto salaris
* 1 663 €
Marginaal belastingtarief
72.0%
Gemiddeld belastingtarief
16.8%
83.2%
Netto salaris
16.8%
Totale belasting
Totale belasting
Netto salaris
Overzicht
Als je 24 000 € per jaar verdient, wonende in België, dan wordt je 4 040 € belast. Dat betekent dat jouw netto-salaris 19 960 € per jaar zal zijn, of 1 663 € per maand. Jouw gemiddelde belastingtarief is 16.8% en jouw marginaal belastingtarief is 72.0%. Dit marginaal belastingtarief betekent dat jou directe extra inkomen volgens dit tarief zal worden belast. Bijvoorbeeld, een stijging van 100 € in jouw salaris zal belast worden met 71.97 €, vandaar, jouw netto salaris zal stijgen met 28.03 €.
Bonus voorbeeld
Een 1 000 €-bonus genereert een extra 280 € aan netto-inkomsten. Een bonus 5 000 € levert een extra 1 402 € aan netto-inkomsten op.
OPMERKING* De verheffing wordt berekend op basis van de tabellen voor de België inkomstenbelasting. Voor vereenvoudigingsdoeleinden zijn sommige variabelen zoals burgerlijke staat en kinderen ten laste, verondersteld als niet bestaande. Dit document vertegenwoordigt geen wettelijke autoriteit en mag alleen voor schattingsdoeleinden worden gebruikt.