Salaris Tarief
Jaar
Maand
Half maandelijks
Week
Dag
Uur
Berekening
Salaris
4 000 €
RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid)
- 523 €
Inkomstenbelasting
- 1 006 €
Bijzondere Bijdrage Sociale Zekerheid
- 38.51 €
Totale belasting
- 1 568 €
Netto salaris
* 2 432 €
Marginaal belastingtarief
55.8%
Gemiddeld belastingtarief
39.2%
60.8%
Netto salaris
39.2%
Totale belasting
Totale belasting
Netto salaris
Overzicht
Als je 48 000 € per jaar verdient, wonende in België, dan wordt je 18 813 € belast. Dat betekent dat jouw netto-salaris 29 187 € per jaar zal zijn, of 2 432 € per maand. Jouw gemiddelde belastingtarief is 39.2% en jouw marginaal belastingtarief is 55.8%. Dit marginaal belastingtarief betekent dat jou directe extra inkomen volgens dit tarief zal worden belast. Bijvoorbeeld, een stijging van 100 € in jouw salaris zal belast worden met 55.77 €, vandaar, jouw netto salaris zal stijgen met 44.23 €.
Bonus voorbeeld
Een 1 000 €-bonus genereert een extra 442 € aan netto-inkomsten. Een bonus 5 000 € levert een extra 2 212 € aan netto-inkomsten op.
OPMERKING* De verheffing wordt berekend op basis van de tabellen voor de België inkomstenbelasting. Voor vereenvoudigingsdoeleinden zijn sommige variabelen zoals burgerlijke staat en kinderen ten laste, verondersteld als niet bestaande. Dit document vertegenwoordigt geen wettelijke autoriteit en mag alleen voor schattingsdoeleinden worden gebruikt.