Salaris Tarief
Jaar
Maand
Half maandelijks
Week
Dag
Uur
Berekening
Salaris
1 000 €
Totale belasting
0
Netto salaris
* 1 000 €
Marginaal belastingtarief
0.0%
Gemiddeld belastingtarief
0.0%
100.0%
Netto salaris
0.0%
Totale belasting
Totale belasting
Netto salaris
Overzicht
Als je 12 000 € per jaar verdient, wonende in België, dan wordt je 0 belast. Dat betekent dat jouw netto-salaris 12 000 € per jaar zal zijn, of 1 000 € per maand. Jouw gemiddelde belastingtarief is 0.0% en jouw marginaal belastingtarief is 0.0%. Dit marginaal belastingtarief betekent dat jou directe extra inkomen volgens dit tarief zal worden belast. Bijvoorbeeld, een stijging van 100 € in jouw salaris zal belast worden met 0 €, vandaar, jouw netto salaris zal stijgen met 100 €.
Bonus voorbeeld
Een 1 000 €-bonus genereert een extra 1 000 € aan netto-inkomsten. Een bonus 5 000 € levert een extra 5 000 € aan netto-inkomsten op.
OPMERKING* De verheffing wordt berekend op basis van de tabellen voor de België inkomstenbelasting. Voor vereenvoudigingsdoeleinden zijn sommige variabelen zoals burgerlijke staat en kinderen ten laste, verondersteld als niet bestaande. Dit document vertegenwoordigt geen wettelijke autoriteit en mag alleen voor schattingsdoeleinden worden gebruikt.