Salaris Tarief
Jaar
Maand
Half maandelijks
Week
Dag
Uur
Berekening
Salaris
12 000 €
RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid)
- 1 568 €
Inkomstenbelasting
- 4 708 €
Bijzondere Bijdrage Sociale Zekerheid
- 60.94 €
Totale belasting
- 6 337 €
Netto salaris
* 5 663 €
Marginaal belastingtarief
59.3%
Gemiddeld belastingtarief
52.8%
47.2%
Netto salaris
52.8%
Totale belasting
Totale belasting
Netto salaris
Overzicht
Als je 144 000 € per jaar verdient, wonende in België, dan wordt je 76 044 € belast. Dat betekent dat jouw netto-salaris 67 956 € per jaar zal zijn, of 5 663 € per maand. Jouw gemiddelde belastingtarief is 52.8% en jouw marginaal belastingtarief is 59.3%. Dit marginaal belastingtarief betekent dat jou directe extra inkomen volgens dit tarief zal worden belast. Bijvoorbeeld, een stijging van 100 € in jouw salaris zal belast worden met 59.29 €, vandaar, jouw netto salaris zal stijgen met 40.71 €.
Bonus voorbeeld
Een 1 000 €-bonus genereert een extra 407 € aan netto-inkomsten. Een bonus 5 000 € levert een extra 2 036 € aan netto-inkomsten op.
OPMERKING* De verheffing wordt berekend op basis van de tabellen voor de België inkomstenbelasting. Voor vereenvoudigingsdoeleinden zijn sommige variabelen zoals burgerlijke staat en kinderen ten laste, verondersteld als niet bestaande. Dit document vertegenwoordigt geen wettelijke autoriteit en mag alleen voor schattingsdoeleinden worden gebruikt.