Salaris Tarief
Jaar
Maand
Half maandelijks
Week
Dag
Uur
Berekening
Salaris
€ 4 750
RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid)
- € 621
Inkomstenbelasting
- € 1 589
Gemeenschappelijke belasting
- € 286
Bijzondere Bijdrage Sociale Zekerheid
- € 46.76
Totale belasting
- € 2 543
Netto salaris
* € 2 207
Marginaal belastingtarief
63.1%
Gemiddeld belastingtarief
53.5%
46.5%
Netto salaris
53.5%
Totale belasting
Totale belasting
Netto salaris
Overzicht
Als je € 57 000 per jaar verdient, woonachtig in België bent, dan wordt je € 30 512 belast. Dat betekent dat jouw netto-salaris € 26 488 per jaar zal zijn, of € 2 207 per maand. Jouw gemiddelde belastingtarief is 53.5% en jouw marginaal belastingtarief is 63.1%. Dit marginaal belastingtarief betekent dat jouw directe extra inkomen volgens dit tarief zal worden belast. Bijvoorbeeld, een stijging van € 100 in jouw salaris zal belast worden met € 63.09, vandaar dat jouw netto salaris zal stijgen met € 36.91.
Bonus voorbeeld
Een € 1 000-bonus genereert een extra € 369 aan netto-inkomsten. Een bonus € 5 000 levert een extra € 1 846 aan netto-inkomsten op.
OPMERKING* De verheffing wordt berekend op basis van de tabellen voor de België inkomstenbelasting. Voor vereenvoudigingsdoeleinden zijn sommige variabelen zoals burgerlijke staat en kinderen ten laste, verondersteld als niet bestaande. Dit document vertegenwoordigt geen wettelijke autoriteit en mag alleen voor schattingsdoeleinden worden gebruikt.