Salaris Tarief
Jaar
Maand
Half maandelijks
Week
Dag
Uur
Berekening
Salaris
€ 4 150
RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid)
- € 542
Inkomstenbelasting
- € 1 333
Gemeenschappelijke belasting
- € 250
Bijzondere Bijdrage Sociale Zekerheid
- € 39.84
Totale belasting
- € 2 165
Netto salaris
* € 1 985
Marginaal belastingtarief
60.3%
Gemiddeld belastingtarief
52.2%
47.8%
Netto salaris
52.2%
Totale belasting
Totale belasting
Netto salaris
Overzicht
Als je € 49 800 per jaar verdient, woonachtig in België bent, dan wordt je € 25 975 belast. Dat betekent dat jouw netto-salaris € 23 825 per jaar zal zijn, of € 1 985 per maand. Jouw gemiddelde belastingtarief is 52.2% en jouw marginaal belastingtarief is 60.3%. Dit marginaal belastingtarief betekent dat jouw directe extra inkomen volgens dit tarief zal worden belast. Bijvoorbeeld, een stijging van € 100 in jouw salaris zal belast worden met € 60.33, vandaar dat jouw netto salaris zal stijgen met € 39.67.
Bonus voorbeeld
Een € 1 000-bonus genereert een extra € 397 aan netto-inkomsten. Een bonus € 5 000 levert een extra € 1 984 aan netto-inkomsten op.
OPMERKING* De verheffing wordt berekend op basis van de tabellen voor de België inkomstenbelasting. Voor vereenvoudigingsdoeleinden zijn sommige variabelen zoals burgerlijke staat en kinderen ten laste, verondersteld als niet bestaande. Dit document vertegenwoordigt geen wettelijke autoriteit en mag alleen voor schattingsdoeleinden worden gebruikt.